Ελ

En

Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – Έναρξη υποβολής προτάσεων

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων στο πλαίσιο του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα Πανεπιστήμια» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 128,4 εκατ. € (εκ των οποίων 88,2 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2,8 εκατ. € Εθνικό ΠΔΕ και 37,8 εκατ. € ιδιωτική συμμετοχή).

Το έργο απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Α.Ε.Ι. και ιδιωτικών επιχειρήσεων και έχει σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έρευνας & ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων έρευνας & ανάπτυξης μεταξύ δύο, κατ’ ελάχιστον, ανεξάρτητων μερών, δηλαδή ενός Α.Ε.Ι. και μίας ιδιωτικής επιχείρησης, σε θεματικούς τομείς μεταξύ των:

  • Αγροδιατροφική Αλυσίδα,
  • Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα,
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες,
  • Αειφόρος Ενέργεια,
  • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία,
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  • Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία και
  • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης-έργου είναι έως 1,8 εκατ. € συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων είναι 24 μήνες χωρίς να υπερβαίνει την 31η.12.2025.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από 16/2/2024 έως 7/6/2024 μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Πληροφορίες σχετικά με το έργο παρέχονται:

Προηγούμενο NEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας