Ελ

En

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα – 2η Πρόσκληση, Ελλάδα 2.0

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα – 2η Πρόσκληση, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων είναι από 14/6/2023 έως και τις 14/08/2023.

Το έργο αγορά στην υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Αντικείμενο/στόχος του έργου είναι: 

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα,

β) Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

γ) Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

δ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας,

ε) Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας,

στ)Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας,

ζ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων,

η) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

θ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων,

ι) Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Τι ενισχύεται:

Οι ενισχύσεις αφορούν σε κατασκευή και εκσυγχρονισμό ακινήτων, αγορά οχημάτων, εγκατάσταση ΑΠΕ, δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εισαγωγή καινοτομίας, επαγγελματική κατάρτιση, αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος, προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προώθηση γεωργικών προϊόντων.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης:  €500.000,000

Συνολικός Προϋπολογισμός: €35.000.000,00

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα – 2η Πρόσκληση

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://myagrorrf.minagric.gr/casestudies/modernization-of-the-primary-sector/

Προηγούμενο Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τους ενεργειακούς ελέγχους στις επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας