Ελ

En

AUDIT-TO-MEASURE “Οδηγώντας επιχειρήσεις στην κλιματική ουδετερότητα, επιταχύνοντας την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από ενεργειακούς ελέγχους”

 

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του έργου AUDIT-TO-MEASURE “Οδηγώντας επιχειρήσεις στην κλιματική ουδετερότητα, επιταχύνοντας την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από ενεργειακούς ελέγχους” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα το ΕΜΠ -Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου ΠΟΒΑΣ και το Επιμελητήριο Κορινθίας ενώ η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει επτά (7) ακόμα εταίρους της έρευνας και της βιομηχανίας από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Γερμανία και Ολλανδία.

Ο τομέας της βιομηχανίας είναι κρίσιμος παράγοντας ενεργειακής κατανάλωσης με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του τομέα. Παρά τη μεγάλη διάδοση τόσο των ενεργειακών ελέγχων όσο και της γνώσης σχετικά με τα οφέλη τους, ο πραγματικός ρυθμός υλοποίησης των Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας που προτείνονται από τους ενεργειακούς ελέγχους είναι σχετικά χαμηλός.

 

Ο κύριος στόχος του έργου AUDIT-TO-MEASURE είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας στην ενεργειακή τους μετάβαση, μέσω της υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αναγκαίων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και την επίτευξη μη ενεργειακών οφελών.

 

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται και χρειάζεται η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της βιομηχανίας και τις επιχειρήσεις, καθώς και με την πολιτεία, τους ενεργειακούς ελεγκτές, χρηματοδοτικούς φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το έργο αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να επιταχυνθεί η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία, ενώ ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν το έργο ως σύμβουλο, μέντορα και καθοδηγητή στην πορεία ενεργειακής μετάβασης και ανάπτυξης της σχετικής εταιρικής κουλτούρας.

Το έργο θα αναπτύξει και εφαρμόσει μια νέα στρατηγική “Audit2Action” για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

  • Φάση ανάλυσης: Στο πρώτο μέρος του έργου, θα γίνει ανάλυση πρόσφατων στοιχείων από τις επιχειρήσεις και τους ενεργειακούς ελέγχους για να εντοπιστούν και να αναλυθούν τα εμπόδια για την υιοθέτηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε κάθε χώρα και κλάδο. Σημαντική είναι και η κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις του τομέα, αλλά και της σημασίας που έχει η δέσμευση της διοίκησης στην ενεργειακή αποδοτικότητα/μετάβαση.

 

  • Πρόγραμμα ανάπτυξης στρατηγικής και εργαλείων: Το έργο θα αναπτύξει την στρατηγική και ένα σύνολο τεχνικών εργαλείων και οδηγιών για την αξιολόγηση δράσεων εξοικονόμησης, την ανάλυση χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων. Στην συνέχεια θα αξιολογηθούν και θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες προτάσεις-λύσεις ανά κλάδο.

 

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση, τεχνικό προσωπικό, ενεργειακούς ελεγκτές κ.α.).

 

  • Πρόγραμμα συμβουλευτικής στην εφαρμογή μέτρων. Το έργο θα υποστηρίξει ουσιαστικά και με συνέπεια, ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανιών / εταιρειών στην εφαρμογή επιλεγμένων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει της στρατηγικής του έργου, ενώ θα προωθήσει τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

 

  • Πρόγραμμα διάδρασης και ανταλλαγής γνώσης: Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χώρος ανταλλαγής γνώσης, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της επαναληψιμότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου ακόμα και μετά το πέρας αυτού.

 

Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια (Νοέμβριος 2022 – Οκτώβριος 2025).

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε στο Μιλάνο στις 23-24 Νοεμβρίου 2022.

Από 28 Νοεμβρίου 2022, θα ξεκινήσουν οι δράσεις επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις και θα λάβετε υλικό και ενημέρωση για την πιο άμεση συμμετοχή και εμπλοκή σας στο έργο.

Στόχοι Διάδρασης για τις Eπιχειρήσεις

  • Εγγραφή στη βάση επικοινωνίας και συνεργασίας του έργου, επιβεβαιώνοντας το αρχικό ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί από την επιχείρηση (αν είχε στείλει επιστολή υποστήριξης).
  • Ανταπόκριση στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (online, μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, Β2Β συνάντησης, ή αλλου τρόπου επικοινωνίας).
  • Διάθεση στοιχείων από πρόσφατους ενεργειακούς ελέγχους, αν υπάρχουν, και άλλων στοιχείων γνώσης της βιομηχανίας που θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης στρατηγικής και εργαλείων.
  • Συμμετοχή ως ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.
  • Συνεργασία ως ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εφαρμογής Μέτρων Εξοικονόμησης.

 

Project acronym: LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE

Project number: 101075785

Project name: Leading business towards climate neutrality by speeding up the uptake of

energy efficiency measures from the energy audits

Call: LIFE-2021-CET / Topic: LIFE-2021-CET-AUDITS

Duration: 3 years / Start: November 2022

Coordinator: RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO –

Consortium: IEECP, Adelphi, ESCAN, NTUA, HERA, ENVIROS, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL HENARES, PANELLENIA OMOSPONDIA VIOTECHNON ALOUMINOSIDIROKATASKEVASTON, EPIMELITIRIO KORINTHIAS

 

Επικοινωνία για το ΕΜΠ:  Δρ Ιωάννα Μακαρούνη, ΕΔΙΠ, Σχολή ΗΜΜΥ – ΕΜΠ, imakar@epu.ntua.gr

Επικοινωνία για την ΠΟΒΑΣ:  Δρ Στέλιος Λαμπρακόπουλος, slamprako@gmail.com

Επικοινωνία για το Επιμελητήριο Κορινθίας:  Λάσκα Πένυ, diaxeiristiki@korinthiacc.gr

 

The project has received funding from the European Union’s LIFE research and innovation programme under grant agreement No 101075785.  

Προηγούμενο Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό εργαστήριο για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας