Ελ

En

Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές, πρόγραμμα για σύνδεση με τις επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) για την χρηματοδότηση επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, και σε επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με στόχο να υλοποιήσουν από κοινού με τα Α.Ε.Ι. συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συνδρομή του επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4957/2022).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ διακεκριμένου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του εξωτερικού και Ελλήνων επιστημόνων, η προώθηση ευκαιριών και η ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών για συνεργατική έρευνα με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει τόσο σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσο και στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων μεταξύ Α.Ε.Ι. και επιχειρήσεων.

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει το έργο είναι οι εξής:

  • Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  • Παροχή κινήτρων σε διακεκριμένο ακαδημαϊκό ή/και ερευνητικό προσωπικό πανεπιστημίων του εξωτερικού για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με επιχειρήσεις.
  • Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ Α.Ε.Ι. και της αγοράς, διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην πραγματική οικονομία και τόνωση της καινοτομίας.
  • Συμβολή στη βελτίωση της διεθνούς προβολής για τα ελληνικά πανεπιστήμια, την προσέλκυση των αλλοδαπών φοιτητών, την αύξηση της συμμετοχής της εκπαίδευσης στο ελληνικό ΑΕΠ και στη μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε μια διεθνή ανταγωνιστική οικονομία εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
  • Συνεισφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, που θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη συνεργατικής έρευνας με επιχειρήσεις και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων.
  • Αύξηση της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία θα αντιστρέψει το «brain drain».

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων της μίας προτάσεων με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή. Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη από τις υποβαλλόμενες προτάσεις που θα υποβληθεί με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή, βάσει του κωδικού της αίτησης και του χρόνου οριστικοποίησης της στο ΠΣΚΕ, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης  παρ. 4 σελ. 20.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, επιχορηγούνται δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μετεγκατάστασης και μετακίνησης εσωτερικού, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια, δαπάνες για συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα κλπ.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €85.223.990,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €58.142.250,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 21/04/2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=3746&lang=el

Δείτε τη σχετική πρόσκληση: Prosklisi_Episkeptes-Kathigites-Erevnites

Προηγούμενο Πρόσκληση, 12/10/2023: Lead Creatively Discussion Series «Οι Τέχνες και η τέχνη της Ηγεσίας»

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας