Ελ

En

Βιομηχανικά Διδακτορικά, πρόσκληση χρηματοδότησης για επιχειρήσεις σε συνεργασία με ΑΕΙ

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Στοχεύει επίσης στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα.

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβής του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδίων/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια.

Το έργο συνολικά αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Στην Πρόσκληση του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: €36.234.195,92
Προϋπολογισμός Ταμείου: €20.366.069,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 29/03/2023 και ώρα 13:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Υποβολή αιτήσεων: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» με την ένδειξη «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης)

Δείτε την πρόσκληση: Πρόσκληση-Βιομηχανικά-Διδακτορικά

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: industrialphds.rrf@minedu.gov.gr

Προηγούμενο BIOFACH / VIVANESS 13-16 Φεβρουαρίου 2024 | Νυρεμβέργη, Γερμανία

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας