Ελ

En

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Ν. 4887/2022

Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022»

Eνίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 30η Δεκεμβρίου 2022.

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ έως:

α. 50% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

β. 60% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις

γ. 70% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

και υπό τους όρους του θεσμικού πλαισίου της οικείας Προκήρυξης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Μεταποίηση)

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Πρωτογενής)

ΠερίληψηΣκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Τομείς Ενδιαφέροντος:
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή, Υγεία – Ευεξία
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις Συμμετοχήςα. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)

στ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Επιλέξιμες ΔαπάνεςΟι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αγ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

ε. τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκ. €

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

 

Προηγούμενο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας