Ελ

En

UHCC DataPro Training

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις DataPro

 

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «DataPro-Αναβαθμίζοντας την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ΕΕ μέσα από την Απόκτηση Νέων Δεξιοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 – σας προσκαλεί στις δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις ολοκλήρωσης του έργου στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2021.

 

Το DataPro, που ξεκίνησε στις 03/09/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 02/03/2021, απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO Officers) και στοχεύει στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στη μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 εποχή. Εξετάζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών και επιχειρείται η σύγκλιση των συστημάτων αναγνώρισης προσόντων των DPOs που εφαρμόζονται στο εκάστοτε εθνικό σύστημα των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας.  Το έργο εκπονείται από ένα σχήμα τριών χωρών απαρτιζόμενο από οργανισμούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας.

 

Η Διεθνής, Διαδικτυακή Εκδήλωση Ολοκλήρωσης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00-17:30 μμ στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι εταίροι του έργου, με τους προσκλεκλημένους ομιλητές από δημόσιους οργανισμούς, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, θα συζητήσουν γύρω από τις ανάγκες, τις προκλήσεις και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και την υιοθέτηση των εργαλείων ή των διαδικασίων που διασφαλίζουν την Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για DPOOfficers που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

Για να την παρακολουθήσετε, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο https://forms.gle/EQPnNZZ8KRkhsK2FA. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα σας σταλεί στο email που θα δηλώσετε την προηγούμενη μέρα.

 

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00-15:00, θα λάβει χώρα η εθνική εκδήλωση με θέμα τις αλλαγές που έχει επιφέρει η υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 στον επιχειρηματικό κόσμο πανευρωπαϊκά και η προσαρμογή της ελληνικής πραγματικότητας, την ανάδυση του νέου επαγγελματικού περιγράμματος των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) και του ρόλου τους εντός των επιχειρήσεων καθώς και τη σύνδεσή τους με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για να την παρακολουθήσετε, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο https://zoom.us/meeting/register/tJUufu2qqT0iG9S7X-LlSGRvZX1cZB-eQ6oA. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα σας σταλεί στο email που θα δηλώσετε την προηγούμενη μέρα.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο DataPro πατήστεmenu-home | title (datapro-project.eu).

Πληροφορίες: κος Γιώργος Ασωνίτης (Τηλ. Επικοινωνίας 2103387104/asonitis@uhc.gr )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις DataPro

 

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «DataPro-Αναβαθμίζοντας την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ΕΕ μέσα από την Απόκτηση Νέων Δεξιοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 – σας προσκαλεί στις δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις ολοκλήρωσης του έργου στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2021.

 

Το DataPro, που ξεκίνησε στις 03/09/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 02/03/2021, απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO Officers) και στοχεύει στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στη μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 εποχή. Εξετάζεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών και επιχειρείται η σύγκλιση των συστημάτων αναγνώρισης προσόντων των DPOs που εφαρμόζονται στο εκάστοτε εθνικό σύστημα των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας.  Το έργο εκπονείται από ένα σχήμα τριών χωρών απαρτιζόμενο από οργανισμούς της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας.

 

Η Διεθνής, Διαδικτυακή Εκδήλωση Ολοκλήρωσης του έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00-17:30 μμ στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι εταίροι του έργου, με τους προσκλεκλημένους ομιλητές από δημόσιους οργανισμούς, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, θα συζητήσουν γύρω από τις ανάγκες, τις προκλήσεις και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και την υιοθέτηση των εργαλείων ή των διαδικασίων που διασφαλίζουν την Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για DPOOfficers που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου.

Για να την παρακολουθήσετε, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο https://forms.gle/EQPnNZZ8KRkhsK2FA. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα σας σταλεί στο email που θα δηλώσετε την προηγούμενη μέρα.

 

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00-15:00, θα λάβει χώρα η εθνική εκδήλωση με θέμα τις αλλαγές που έχει επιφέρει η υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 στον επιχειρηματικό κόσμο πανευρωπαϊκά και η προσαρμογή της ελληνικής πραγματικότητας, την ανάδυση του νέου επαγγελματικού περιγράμματος των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) και του ρόλου τους εντός των επιχειρήσεων καθώς και τη σύνδεσή τους με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για να την παρακολουθήσετε, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο https://zoom.us/meeting/register/tJUufu2qqT0iG9S7X-LlSGRvZX1cZB-eQ6oA. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα σας σταλεί στο email που θα δηλώσετε την προηγούμενη μέρα.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο DataPro πατήστεmenu-home | title (datapro-project.eu).

Πληροφορίες: κος Γιώργος Ασωνίτης (Τηλ. Επικοινωνίας 2103387104/asonitis@uhc.gr )

Προηγούμενο Η Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων για φέτος το καλοκαίρι

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας