Ελ

En

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE» με αριθμό 101075785 που συμμετέχει το Επιμελητήριο Κορινθίας ως εταίρος.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE, το επιμελήτηριο Κορινθίας προτίθεται να συνάψει  μια (1) σύμβαση μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, συσγκεκριμένα:

 

 

Κωδικός Θέσης Τίτλος Θέσης Συνολική Αμοιβή (ευρώ) Διάρκεια
LIFE21-1

 

Τεχνικός Υπεύθυνος/η  υλοποίησης Έργου 12.000

 

36 μήνες

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Κορινθίας , ως εταίρος του Έργου  «LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE» με αριθμό 101075785, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «LIFE-2021- CET» – Programme for Environment and Climate Action (LIFE), όπως αυτές απορρέουν από την σχετική Σύμβαση (Grant Agreement) LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE –  – GAP-101075785 .

 

Συγκεκριμένα ο/η Τεχνικός/η Υπεύθυνος/η υλοποίησης του Έργου θα αναλάβει:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ:

 

  • την υλοποίηση των δράσεων του έργου στα πακέτα εργασίας (Work Package) που συμμετέχει το επιμελητήριο Κορινθίας,
  • τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και τις ενέργειες για την επίλυση τους, τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου,
  • τη συνεργασία με τη Συντονίστρια και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου του Επιμελητηρίου Κορινθίας,
  • την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους εταίρους του Έργου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Έργου, η εκπόνηση ολοκληρωμένων και ορθών παραδοτέων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού,
  • την σύνταξη, έλεγχο και παρακολούθηση των παραδοτέων, εκθέσεων, παρουσιάσεων κτλ. του Έργου καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση τους,
  • τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των πακέτων εργασίας του Έργου, την προετοιμασία των απαραίτητων παρουσιάσεων και εγγράφων για τη διεξαγωγή τους,
  • την παρουσίαση του Έργου, σε εκδηλώσεις και συναντήσεις του Έργου ή τρίτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
  • οποιαδήποτε άλλη εργασία που αφορά στη διαχείριση και στην υλοποίηση του Έργου.

 

Παραδοτέα:

 

Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων όπως προκύπτουν από το την παράγραφο «Αντικείμενο της σύμβαση» και συνίστανται σε ενημερωτικά σημειώματα, οικονομικές αναφορές, εκθέσεις (midterm, final report) προς την Ευρ. Επιτροπή, παρουσιάσεις σε συναντήσεις των εταίρων κατά τους ελέγχους της Ευρ. Επιτροπής, καθώς και περιοδικές εκθέσεις τη εκ μέρους του/της Τεχνικού/ής Υπεύθυνου/ης υλοποίησης του Έργου, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας και η συμμετοχή του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Έργου.

 

Διάρκεια σύμβασης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τις 31 Οκτωβρίου  2025. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου «LIFE21-CET-AUDITS-AUDIT-TO-MEASURE», η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δύναται να επιμηκυνθεί έως την κατάθεση της τελικής έκθεσης του έργου (final project report) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς μεταβολή της αμοιβής που συνδέεται με αυτή.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

Ψ4Ο7469ΗΛ3-ΙΥ7

Προηγούμενο Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Προοπτικές , Προσκλήσεις και Εκπαίδευση στο Λιανεμπόριο

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας