Ελ

En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Επιμελητήριου Κορινθίας στο πλαίσιο του έργου «LIFE22-CET-BETTED» με αριθμό 101120856.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Επιμελητήριου Κορινθίας
στο πλαίσιο του έργου «LIFE22-CET-BETTED» με αριθμό 101120856.

απευθύνει πρόσκληση σε εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Γ. του παρόντος  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εξής θέση εξωτερικού συνεργάτη:

 

Κωδικός Θέσης Τίτλος Θέσης Συνολική Αμοιβή (ευρώ)
LIFE22 Τεχνικός Υπεύθυνος/η  υλοποίησης Έργου 20.000

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Κορινθίας  (www.korinthiacc.gr) και εντός του ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοκόλλου (7.00-15.00). Σε περίπτωση που η προθεσμία εκπνέει Σάββατο, Κυριακή ή αργία, παρατείνεται έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο Κορινθίας , ως εταίρος του Έργου  «LIFE22-CET-BETTED — LIFE-2022-CET», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος LIFE-2022, όπως αυτές απορρέουν από την σχετική Σύμβαση (Grant Agreement) – GAP-101120856 .

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ: prokiriksi diaygeia

 

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας