Ελ

En

«Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.)
προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενα:
– Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων α) τυπικοί και β) απαιτήσεων και
– Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο τύπων α) τουλάχιστον 23.8
ιντσών και β) τουλάχιστον 27 ιντσών.

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός, αναρτήθηκαν στις 23-11-2013 στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσια
διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών.

(Σύνδεσμος: www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» – Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 2023DIAB27444) ή
https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/27444).

Κατόπιν τούτου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με υποβολή σχολίων και προτάσεων επ’ αυτών και παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση στα μέλη σας καθώς
και τυχόν άλλους σχετικούς με το αντικείμενο οργανισμούς κατά την κρίση σας.
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 08-12-2022

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Γ.Πρ. 2023 – 112858 – Έγγραφο – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η_Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ

Προηγούμενο Συμμετοχή του Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ Πλάτων Μαρλαφέκα στο 9ο τακτικό συνέδριο της ΕΝΠΕ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας