Ελ

En

“Βιολογική γεωργία – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές”

Πρόγραμμα / Βιολογική γεωργία – Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία και στην κτηνοτροφία.

Στην γεωργία αφορά αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες και μόνιμες καλλιέργειες κηπευτικών και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. Στην κτηνοτροφία αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα και κατεχόμενες κυψέλες – παραφυάδες.

 

Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία»

Το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας, στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων, στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου ,στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση διαχείρισης του.

Δικαιούχοι

Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων: 

·         όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

·         οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη

·         όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή. 

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανα αριθμό κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Για περισσότερες πληροφορίες ανά κατηγορία σχετικά δείτε Προκήρυξη.

Τι χρηματοδοτείται

Το ύψος ενίσχυσης περιγράφεται αναλυτικά για κάθε δράση στο τεύχος της Προκύρηξης (1.9 Ύψος ενίσχυσης).

Προϋπολογισμός

€ 490.000.000

Αναλυτικά:

·         Δράση 11.1.1: 168.000.000 ευρώ

·         Δράση 11.1.2:   82.000.000 ευρώ

·         Δράση 11.2.1: 158.000.000 ευρώ

·         Δράση 11.2.2:   82.000.000 ευρώ

 Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής

από 25/2/2022 έως 31/3/2022

Αιτήσεις

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/

Διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα Τηλ.210 5275100,Φαξ. 210 5275124

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/5i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tis-draseis-1111-1112-1121-1122-toy-metroy-11

 

Προηγούμενο 4o Trail Φανερωμένης Χιλιομοδίου

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας