Ελ

En

“e-Services” :Nέα δράση για την ενίσχυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση 60% για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας ενημερώνει για την Ανακοίνωση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε έναρξης υλοποίησης νέας δράσης ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την πελατειακή τους βάση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet.

Ενισχύονται ενέργειες που αποσκοπούν στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων έργων ανέρχεται στις 50.000 ευρώ με αντίστοιχη επιχορήγηση έως του ποσού των 30.000 ευρώ (ποσοστό επιχορήγησης: 60%), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και να είναι μικρότερος των 5.000 ευρώ.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες με ημερομηνία σύστασης πριν την 01/01/2008 επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι :

  • 1. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του e-service ως 50% του προϋπολογισμού.
  • 2. Λογισμικό
  • 3. Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο Internet
  • 4. Συνδρομή σε υπηρεσίες
  • 5. Ενέργειες προώθησης / Προβολής ως 4.000 €
  • 6. Υπηρεσίες Συμβούλου ως 1.500 €

Οι παραπάνω δαπάνες πρέπει να υλοποιηθούν (τιμολόγηση και εξόφληση) από την ημερομηνία προκήρυξης της πρότασης έως την 31/12/2008, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την 29/10/08. Επίσης, μέχρι την 28/02/09 θα πρέπει η νέα υπηρεσία να βρίσκεται σε πραγματική λειτουργία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατά 80% ποιοτικά (Κ1 αξιολόγησης επιχειρηματικής ιδέας 40%, Κ2 αξιολόγηση λειτουργικής και τεχνικής πληρότητας της προτεινόμενης λύσης 40%) και κατά 20% αντικειμενικά (Κ3 εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική και νησιωτική περιοχή). Κατ' αυτό τον τρόπο καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη η ποιότητα της μελέτης υπηρεσίας και της συγγραφής της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γραφείο ΚΕΤΑ

Κα Πανούση 2741024464

Προηγούμενο Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του διμηνιαίου περιοδικού του Επιμελητηρίου Κορινθίας “Επιχειρηματική Επικοινωνία”.

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας