Ελ

En

4η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Enterprise Greece

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2024 | H 4η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 28/03/2024 και ώρα 10:00 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Την έναρξη της εργασιών κήρυξε η Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, Γενική
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα Μάιρα Μυρογιάννη, παρουσία του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και των Μελών
του Συμβουλίου, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι φορέων / επαγγελματικών οργανώσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: α) ο κος Πάνος Λώλος, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Τομέα
Διεθνών Σχέσεων & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΒ), β) ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), γ) ο κος Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος
και ο κος Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
(ΣΕΒΕ), δ) η κα Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη, Προεδρεύουσα και Α’ Αντιπρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ο κος Νικόλαος Βασιλείου,
Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής / Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΕΒΕΑ, ε) ο κος Παναγιώτης
Μενεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, στ) ο κος Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος και ο κος Νικόλαος Μαυρίκος, Μέλος
του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), και ζ) ο κος
Γρηγόρης Σταματόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ΕΕΕΠ).

Τα θέματα της συνεδρίασης περιλάμβαναν τα εξής:
1. Πρόσφατες επιχειρηματικές αποστολές σε Τουρκία, Σερβία, Ινδία – συμπεράσματα –
προτάσεις – follow up
2. Η ευρωπαϊκή και πολυμερής οικονομική συνεργασία ως θεμελιώδης παράμετρος
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

 • Η ευρωπαϊκή διάσταση: Κανονιστικό πλαίσιο, τομεακά, χρηματοδοτικά,
  γεωγραφικά θέματα κ.ά. (Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ελλάδος στην ΕΕ)
 •  Η πολυμερής διάσταση: Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ ως εργαλείο
  προώθησης ελληνικών εξαγωγών (Β6 Δ/νση ΥΠΕΞ)
 •  Κύρια αποτελέσματα Υπουργικής Διάσκεψης Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
  (Β6 Δ/νση ΥΠΕΞ)
  3. Τοποθετήσεις μελών Συμβουλίου

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) κα Μάιρα
Μυρογιάννη, αφού ευχαρίστησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για
την θερμή φιλοξενία, υπογράμμισε την πολύ καλή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς
φορείς, θεμέλιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής
επιχειρηματικότητας. Επεσήμανε, δε, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Πειραιάς
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, ως σημαντικός κόμβος της περιφερειακής και
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Το 2024 ξεκινήσαμε δυναμικά», τόνισε η κα Μυρογιάννη κάνοντας αναφορά σε ένα ευρύ
πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας, την προώθηση συνεργασιών
και την διεθνοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της
διευκόλυνσης εμπορίου, η Γενική Γραμματέας, υπογράμμισε τη σημασία συνεργειών με
συναρμόδιους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Ελλάδας και την
περαιτέρω προώθηση των εξαγωγών. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ενίσχυση συνεργασιών με
τοπικούς θεσμικούς επιχειρηματικούς φορείς σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας με κοινό
στόχο την πρόσβαση περισσοτέρων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, την προώθηση
κοινών δράσεων στον τομέα της καινοτομίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Αναφερόμενη στη διάσταση της ευρωπαϊκής και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας ως
θεμελιώδη παράμετρο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η κα
Μυρογιάννη τόνισε ότι οι συζητήσεις, οι διαβουλεύσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνουν
χώρα στην ΕΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
αφορούν μια ευρεία θεματολογία και επηρεάζουν τόσο τις μεγάλες όσο και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τόνισε δε, ότι είναι σημαντικό να καθιερώσουμε ένα τρόπο
αμφίδρομης επικοινωνίας για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε
στις Δράσεις της Enterprise Greece το 2023 και επεσήμανε: «το 2023 ήταν μια χρονιά με
σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και αρκετές προκλήσεις, για την Εταιρεία μας, αλλά θεωρώ
ότι ανταποκριθήκαμε και συμβάλλαμε στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι
δράσεις μας δε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη συνεργασία της δομής του ΥΠΕΞ
και των παραγωγικών φορέων της χώρας. Ως εταιρεία, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
συνεργασία όλων μας συντελεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της
εξωστρέφειας και είναι απαραίτητη στη σημερινή οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία
περισσότερο από ποτέ. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να προβάλλουμε την αξία
της Ελλάδας ως επιχειρηματικού κόμβου σε πιθανούς επενδυτές, επιχειρήσεις και
ενδιαφερόμενους φορείς παγκοσμίως. Με την ευθυγράμμιση των μηνυμάτων και των
δραστηριοτήτων μας, διασφαλίζουμε μια συνεπή και αποτελεσματική παρουσία στις παγκόσμιες αγορές.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Εξωστρέφειας εστίασε κατά την 4 η συνεδρίασή του σε
θέματα ευρωπαϊκής και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας ως παράμετρο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή διάσταση, o κ Παναγιώτης Παπαναστασίου, Γενικός
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στην ΕΕ, αναφέρθηκε στη σημασία χάραξης της πολιτικής εξωστρέφειας της χώρας
μας λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ σε κρίσιμους για το μέλλον

 

της τομείς, όπως η οικονομική ασφάλεια, η ανοιχτή στρατηγική αυτονομία και η Global
Gateway. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην
Ενιαία Αγορά όσο και σε αγορές τρίτων χωρών, επισήμανε την ανάγκη εκμετάλλευσης των
κονδυλίων από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης, δίνοντας έμφαση σε
αυτά άμεσης χρηματοδότησης, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και
την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της τεχνολογικής καινοτομίας, των
υποδομών, της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας μας. Καταληκτικά αναφέρθηκε στην
ανάγκη ενδυνάμωσης των περιφερειακών συνεργασιών, τόσο σε εταιρικό όσο και θεσμικό
επίπεδο, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην
ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την προώθηση της συνεργασίας με τις χώρες των Βαλκανίων
και της Αφρικής και γενικότερα την ενίσχυση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς
αλυσίδες αξίας. Η ΜΑΕΕ παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Φορέα ή
επιχείρησης για ενημέρωση τόσο επί των κανονιστικών ρυθμίσεων και πολιτικών της ΕΕ,
όσο και επί των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η κα Φωτεινή Καρατζαφέρη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ΥΠΕΞ, παρουσίασε τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ με
τρίτες χώρες, ως εργαλείο για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της παρουσίας των
ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές εκτός της ΕΕ. Οι Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου
ανοίγουν νέες αγορές μέσω μειώσεων ή κατάργησης δασμών, αλλά και λόγω της
αντιμετώπισης μη δασμολογικών εμποδίων, όπως για παράδειγμα μέσω της τελωνειακής
συνεργασίας, της εναρμόνισης τεχνικών προτύπων, της απλοποίησης υγειονομικών και
φυτοϋγειονομικών διαδικασιών κ.ά. Παράλληλα, περιέχουν διατάξεις για το διασυνοριακό
εμπόριο υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την απελευθέρωση των επενδύσεων, τη
διευκόλυνση της κινητικότητας για επαγγελματικούς λόγους αλλά και την πρόσβαση στην
αγορά δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών.

Η σημασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ως θεματοφύλακα του πολυμερούς
εμπορικού συστήματος, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και
πολιτικής αβεβαιότητας επισημάνθηκε από την κα Τατιάνα Λεονάρδου, ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού, ΥΠΕΞ. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα αποτελέσματα της
13 ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Άμπου Ντάμπι, 26
Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2024), τα οποία, αν και σημαντικά χαμηλότερα των προσδοκιών,
έχουν κάποια αξία, καθώς παρατάθηκε προσωρινά, η συμφωνία μη επιβολής δασμών στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές για το ηλεκτρονικό εμπόριο και υιοθετήθηκαν ορισμένες
αποφάσεις ενίσχυσης της θέσης των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό
σύστημα. Παράλληλα, υπήρξε πρόοδος σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ορισμένου, αλλά
ικανού, αριθμού μελών του ΠΟΕ οι οποίες αφορούν στη βελτίωση των εθνικών ρυθμίσεων
για το εμπόριο υπηρεσιών, τη διευκόλυνση επενδύσεων αλλά και την προώθηση της
περιβαλλοντικής συνεργασίας.

Enterprise Greece
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να
προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

 

 

 

Προηγούμενο Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας