Ελ

En

Υποτροφίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας από Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, έχει πάρει το όνομά του από τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο, μαθηματικό και επιστήμονα φυσικών επιστημών Καρτέσιο (Ρενέ Ντεκάρτ) που έχει πει τη διάσημη ρήση: “Σκέφτομαι άρα υπάρχω”, René Descart (Καρτέσιος).

Στο Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ κάνουμε τη σκέψη πράξη, παρέχοντας εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης. To Κολλέγιο  στεγάζεται στην οδό Σίνα 31, στην καρδιά της Αθήνας, εντός του ιστορικού κτιρίου του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ είναι τα ίδια με αυτά του κρατικού Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), το οποίο εκπροσωπούμε αποκλειστικά από το 2001 στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), ιδρύθηκε το 1794 στο Παρίσι με στόχο να προάγει την έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη διάδοση της γνώσης.

Σήμερα, πάνω από 220 χρόνια μετά, το CNAM συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας και της Ευρώπης, ενώ τελεί υπό την επίβλεψη του γαλλικού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το CNAM είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση ως επί το πλείστον των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το 80% των φοιτητών του, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 χρόνια.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωρίζει άριστα τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απευθύνονται τα Προγράμματά του και παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και εργαζόμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τίτλους σπουδών σε οποιοδήποτε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Κολλεγίου Ρενέ Ντεκάρτ

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ παρέχει εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, διεθνούς αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατεύθυνσης. Τα Προγράμματα είναι τα ίδια με αυτά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) και τα πτυχία αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως επαγγελματικά ισοδύναμα κατόπιν κατάθεσης φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ). Τα Προγράμματα υλοποιούνται σε ώρες που εξυπηρετούν και τους εργαζόμενους.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» & «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας»

Οι απόφοιτοι αυτών των μεταπτυχιακών στελεχώνουν ακόμη και τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2020, το Κολλέγιο ενέταξε ένα νέο και καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας», παρέχοντας μια στιβαρή νομική και διοικητική εξειδίκευση σε στελέχη του χώρου, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, στο πλαίσιο διαρκούς εκσυγχρονισμού, το Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» ανανεώνεται σε περιεχόμενο και τίτλο, ως Master «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας».

«E-Business and Digital Marketing»

Από το 2021, το Κολλέγιο βρίσκεται σε νέα τροχιά ανάπτυξης, με την προσφορά ενός ακόμα καινοτόμου Μεταπτυχιακού: «e-Business and Digital Marketing». Πρόκειται για ένα πλήρες Πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας, σε στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας.

e-Learning

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ έχει εισαγάγει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το 2014, πολύ πριν την εμφάνιση της πανδημίας.

Στη νέα πραγματικότητα, το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες που διασφαλίζουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική εμπειρία είναι ίδια, με αυτή που θα είχαν οι φοιτητές αν βρίσκονταν στην αίθουσα διδασκαλίας.

Τα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά του Κολλεγίου παρακολουθούν, τόσο επαγγελματίες με απαιτητικά ωράρια, όσο και κάτοικοι της περιφέρειας και του εξωτερικού.

Τα μαθήματα παρέχονται μέσω του EduStream, ενός καινοτόμου μαθησιακού περιβάλλοντος προσβάσιμου από οπουδήποτε. Το EduStream έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στον τρόπο διδασκαλίας. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας επιτρέπουν την εύκολη εξοικείωση και την παρακολούθηση, με βάση τις επαγγελματικές και προσωπικές απαιτήσεις των χρηστών.

Η επιτυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και φοιτητών-διδασκόντων, καθώς και την καθοδήγηση από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου.

Η διδασκαλία των εξ αποστάσεως προγραμμάτων συνοδεύεται από σημειώσεις, παρουσιάσεις, βίντεο, άρθρα, συνδέσμους, ασκήσεις κατανόησης και αυτοαξιολόγησης ή εργασίες, καθώς και διαδραστικές τηλεδιασκέψεις.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο πρωί, όπου καθηγητές και φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν έννοιες και θέματα που αφορούν το μάθημα και να μοιραστούν εμπειρίες από το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Επίσης, στο φόρουμ οι φοιτητές μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και να λάβουν άμεσα απάντηση από τους καθηγητές τους, σχετικά με τη διδακτέα ύλη.

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Κολλεγίου αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφοριών, μέσα από  συγγράμματα, διατριβές, τεχνικές αναφορές, βίντεο καθώς και ένα πλήθος εργαλείων ακαδημαϊκής υποστήριξης όπως στατιστικά στοιχεία, βάσεις δεδομένων και οδηγούς έρευνας και συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών.

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αδιάβλητο των εξετάσεων και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τις εξετάσεις των φοιτητών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απευθείας από το Cnam, τον γαλλικό μεταπτυχιακό τίτλο: “MASTER ……..

Με την επιστολή μου αυτή  θα ήθελα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ,να σας προσφέρω για τα μέλη του επιμελητηρίου σας 4 υποτροφίες ανά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα της τάξης των 1100 ευρώ  ανά άτομο και ανά πρόγραμμα, δηλαδή από 5.100 ευρώ γίνεται 4.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα cnam.gr, καθώς  και στα συνημμένα έντυπα των προγραμμάτων.

Προηγούμενο INTERFRESH EURASIA 2022

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας