Ελ

En

Την ηλεκτρονική έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας (φορολογικής και ασφαλιστικής) προβλέπει Σχέδιο Νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο ¨Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσων στο εθνικό κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και άλλες διατάξεις¨, που κατέθεσε προς διαβούλευση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα στο άρθρο 22 αυτού προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα έκδοσης για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, για την έκδοση ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω μίας νέας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) .

Το ενιαίο αυτό πιστοποιητικό, προβλέπεται ότι, θα περιλαμβάνει όλα τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) στοιχεία, ταυτόχρονα δε και την γνωστή σε όλους ασφαλιστική ενημερότητα του Ν.4611/2019  και θα γίνεται δεκτό από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους, είτε αυτοί είναι φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα και οντότητες .

Σύμφωνα δε με την σχετική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχετικό άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι, με το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σχετικό άρθρο 22 του σχεδίου νόμου ορίζονται τα εξής :

Άρθρο 22

Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας .

 

  1. Κάθε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ Α’ 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184), ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ.
  2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.
  3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Ν. 4727/2020 και 47 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

Η δυνατότητα έκδοσης του σχετικού ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας αποτελεί ασφαλώς μία ακόμη προσπάθεια για την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου και θα διευκολύνει αφάνταστα τους ενδιαφερόμενους πολίτες, εξοικονομώντας για αυτούς πολύτιμο χρόνο, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγουν την εμπλοκή τους με τις χρονοβόρες και κοστοβόρες ισχύουσες μέχρι σήμερα γραφειοκρατικές διαδικασίες .

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, το εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης πέραν των ως άνω διατάξεων και άλλες σημαντικές διατάξεις και ρυθμίσεις για την διασύνδεση των ληξιαρχείων με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και άλλες διατάξεις που αφορούν στην  καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα.

πηγή: ΕΕΑ

Προηγούμενο Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση: Οδηγός του ΣΕΒ για τις επιχειρήσεις» – 16 Μαΐου 2022

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας