Ελ

En

ΣΒΕ: Άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία- Προτάσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Κίνδυνος απώλειας αγορών και αυξήσεις τιμών

Άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία καθώς και σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών, ενδιαμέσων προϊόντων και στο κόστος μεταφοράς, καταγράφει έρευνα γνώμης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σηματοδοτώντας δυσλειτουργία  των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΒΕ και βάσει δεδομένων, ο Σύνδεσμος δημοσιοποιεί σήμερα τις προτάσεις του για την έμπρακτη ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας, για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων αυξήσεων στην καθημερινή λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητά τους.

 

Οι προτάσεις του ΣΒΕ

Α    Θεσμικές παρεμβάσεις ενεργειακής πολιτικής και αναβάθμιση υποδομών:

 

Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές 

 

Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

 

Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

 

Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

 

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων. 

 

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.

 

Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

 

Β    Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα: 

 

Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.

 

Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές. 

 

Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου. 

 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας

Τα βασικά αποτελέσματα από την έρευνα, είναι:

 

1. Το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

 

2. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20% έως 40% 

 

Τι τιμές των πρώτων υλών για μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%)

 

Τι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)

 

Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)

 

3. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις πέντε στις δέκα επιχειρήσεις. (57%)

 

4. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι δυσοίωνες: 

 

Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα, 

 

μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ, 

 

μόνο μία στις δέκα (11%) προβλέπει μείωση τιμολογίων ενέργειας.

 

5. Τέλος, στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:

 

Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)

 

Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και, 

 

Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. (25%)

Ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν 142 επιχειρήσεις απ΄όλους του κλάδους της μεταποίησης με: 

 

Το 56% των επιχειρήσεων του δείγματος να απασχολεί περισσότερο από 100 εργαζόμενους

Το 72% από αυτές να έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 10εκατ. ευρώ για το 2021, και,

Το 81% από αυτές να εντάσσεται στη μέση τάση χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου μέχρι και 7 Φεβρουαρίου 2022

 

Αθ. Σαββάκης: Να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων εξ΄αιτίας της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας, καταγράφει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, καθώς και στο κόστος μεταφοράς. 

 

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών που επίσης καταγράφεται στην έρευνα, είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

 

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας.

 

Βεβαίως, την τελευταία τριετία έχουν ληφθεί πολλές ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ενισχύσει έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα που υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους». (πηγή:naftemporiki.gr)

Προηγούμενο Το Επιμελητήριο Κορινθίας στηρίξει τη συμμετοχή των Κορινθιακών επιχειρήσεων στην FOOD EXPO 2022

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας