Ελ

En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»  με κωδ. ΟΠΣ 5003110

 

 

 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας από 3/5/2019 έως 20/5/2019 και ώρα 14:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2019 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται:

 

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσεων Έργου στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5003110

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας