Ελ

En

Νέο ρεκόρ εξαγωγών: Ξεπέρασαν τα €36 δις στο α’ ενδεκάμηνο του 2021

Νέο σημαντικό ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές καθώς στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στο ποσό των €36,3 δις, επίδοση που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Το 2021 αναμένεται να κλείσει με τις εξαγωγές να ξεπερνάνε τα €38 δις, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τον κομβικό ρόλο που έχουν –και θα πρέπει να έχουν- στην επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.01.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ο Νοέμβριος κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 47,2%, δηλαδή €1.249,0 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €3.896,3 εκατ. έναντι €2.647,3 εκατ. το Νοέμβριο του 2020 και €2.740,2 εκατ. το Νοέμβριο του 2019. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €6.666,5 εκατ. με την αύξηση να ανέρχεται σε €2.584,7 εκατ., δηλαδή 63,3% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2020 όταν διαμορφώθηκαν σε €4.081,8 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.770,2 εκατ., αυξημένο κατά €1.105,3 εκατ., δηλαδή 93,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 21* Νοε 20* Νοε 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 3.896,3 2.647,3 2.740,2 1.249,0 1.156,1 47,2% 42,2%
Εισαγωγές 6.666,5 4.081,8 4.405,1 2.584,7 2.261,4 63,3% 51,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.770,2 -1.434,5 -1.664,9 -1.335,7 -1.105,3 93,1% 66,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες μεταβολές σημειώθηκαν το Νοέμβριο του 2021 ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €663,7 εκατ. (δηλαδή 31,5%) και κατά €757,3 εκατ. (δηλαδή 37,6%) συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2020 και του 2019 αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν σε €2.771,1 εκατ. Οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε €4.523,9 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα αξίας €1.752,8 εκατ., το οποίο ήταν μάλιστα αυξημένο κατά €485,0 εκατ. συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 21* Νοε 20* Νοε 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 2.771,1 2.107,4 2.013,8 663,7 757,3 31,5% 37,6%
Εισαγωγές 4.523,9 3.375,2 3.371,4 1.148,7 1.152,5 34,0% 34,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.752,8 -1.267,8 -1.357,6 -485,0 -395,2 38,3% 29,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αναλύοντας περαιτέρω τις εμπορευματικές μας συναλλαγές στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα €36 δις και διαμορφώθηκαν σε €36.310,8 εκατ. έναντι €27.767,6 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 και €30.962,8 εκατ. στο ίδιο διάστημα του 2019, με την επιμέρους αύξηση να ανέρχεται σε €8.543,2 εκατ. (δηλαδή 30,8%) και €5.348,0 εκατ. (δηλαδή 17,3%) αντίστοιχα. Εξίσου σημαντική ήταν η αύξηση των εισαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος, ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της στρατηγικής εξωστρέφειας στα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά €13.528,7 εκατ., δηλαδή 30,5% και ανήλθαν σε €57.952,1 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε κατά €4.985,5 εκατ., δηλαδή 29,9% και ανήλθε σε €21.641,3 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €26.277,7 εκατ. στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 (αύξηση €4.416,8 εκατ., δηλαδή 20,2% σε σχέση με το 2020), ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €43.271,1 εκατ. (αύξηση €7.114,2 εκατ., δηλαδή 19,7% σε σχέση με το 2020).

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 21* Ιαν-Νοε 20* Ιαν-Νοε 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 36.310,8 27.767,6 30.962,8 8.543,2 5.348,0 30,8% 17,3%
Εισαγωγές 57.952,1 44.423,4 51.191,0 13.528,7 6.761,1 30,5% 13,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -21.641,3 -16.655,8 -20.228,2 -4.985,5 -1.413,1 29,9% 7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία όλων των επιμέρους κλάδων, τόσο σε σχέση με το 2020, όσο και με το 2019. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€1.209,6 εκατ., δηλαδή 27,0%), των τροφίμων (€522,1 εκατ., δηλαδή 10,8%), των χημικών (€627,1 εκατ., δηλαδή 13,7%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€598,1 εκατ., δηλαδή 20,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€464,6 εκατ., δηλαδή 21,0%), των πρώτων υλών (€560,5 εκατ., δηλαδή 50,2%), των ποτών και καπνών (€114,5 εκατ., δηλαδή 15,5%), των λιπών και ελαίων (€163,8 εκατ., δηλαδή 32,5%), και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€72,5 εκατ., δηλαδή 17,7%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 21* Ιαν-Νοε 20* Ιαν-Νοε 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 10.215,5 5.951,5 9.737,5 4.264,0 478,0 71,6% 4,9%
Βιομηχανικά 5.697,3 4.487,7 4.700,6 1.209,6 996,7 27,0% 21,2%
Τρόφιμα 5.345,3 4.823,2 4.375,7 522,1 969,6 10,8% 22,2%
Χημικά 5.199,1 4.572,0 3.742,2 627,1 1.456,9 13,7% 38,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.491,0 2.892,9 2.912,8 598,1 578,2 20,7% 19,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.679,2 2.214,6 2.618,7 464,6 60,5 21,0% 2,3%
Πρώτες Ύλες 1.677,0 1.116,5 1.324,6 560,5 352,4 50,2% 26,6%
Ποτά-Καπνά 855,4 740,9 695,1 114,5 160,3 15,5% 23,1%
Λίπη-Έλαια 668,2 504,4 366,2 163,8 302,0 32,5% 82,5%
Μη ταξινομημένα 482,7 410,2 483,7 72,5 -1,0 17,7% -0,2%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 26.095,2 21.762,2 21.219,5 4.333,0 4.875,7 19,9% 23,0%
Σύνολο** 36.310,7 27.713,7 30.957,0 8.597,0 5.353,7 31,0% 17,3%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 21* Νοε 20* Νοε 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 1.168,2 542,9 730,5 625,3 437,7 115,2% 59,9%
Βιομηχανικά 612,1 423,2 393,3 188,9 218,8 44,6% 55,6%
Τρόφιμα 526,6 439,6 426,2 87,0 100,4 19,8% 23,6%
Χημικά 470,2 428,2 320,0 42,0 150,2 9,8% 46,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 396,8 273,0 285,6 123,8 111,2 45,3% 38,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 268,0 209,7 241,9 58,3 26,1 27,8% 10,8%
Πρώτες Ύλες 260,9 147,1 180,1 113,8 80,8 77,4% 44,9%
Ποτά-Καπνά 83,3 66,7 69,1 16,6 14,2 24,9% 20,5%
Λίπη-Έλαια 61,6 62,6 42,3 -1,0 19,3 -1,6% 45,5%
Μη ταξινομημένα 48,7 32,1 46,9 16,6 1,8 51,7% 3,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.728,2 2.082,2 2.005,5 646,0 722,7 31,0% 36,0%
Σύνολο** 3.896,4 2.625,1 2.736,0 1.271,3 1.160,4 48,4% 42,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021/2020/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς των εξαγωγών αγαθών, οι χώρες της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 54,0%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 46,0%. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2020, τα ποσοστά ήταν 57,7% για την ΕΕ και 42,3% για τις Τρίτες Χώρες.

 

Γράφημα 2. Μερίδιο (%) κυριότερων εξαγωγικών προορισμών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Προηγούμενο Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κορινθίας μπορούν να συμμετέχουν στη διεθνή έκθεση τεχνολογιών ενέργειας στο Τόκιο

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας