Ελ

En

Νέο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους με έμφαση στην Γυναίκα και την Ψηφιακή Οικονομία

Από τα μέσα Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η επέκταση του Προγράμματος για ανέργους που θέλουν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ με σκοπό τη στήριξη της Γυναίκας  και της Ψηφιακής Οικονομίας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις Μονογονεϊκές Οικογένειες καθώς και όσες γυναίκες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία με επιπλέον 60% μοριοδότηση.

Οι θέσεις είναι για 3.000 ανέργους που θα καλυφθούν σε διάρκεια 22 μηνών. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € για ατομική επιχείρηση, έως 24.000 € για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους. Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα Δεύτερης Ευκαιρίας,  ώστε να καταστεί  πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό και να απορροφήσουν ταχύτερα οι υπολειπόμενες 3.000 θέσεις:

– Τουλάχιστον  το 40% των θέσεων θα καλυφθούν από άνεργες γυναίκες, αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών.

-Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια.

-Διευρύνονται οι δικαιούχοι, καθώς επεκτάθηκε κατά περισσότερο από 2 χρόνια το διάστημα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα δηλαδή  από  1/1/2012-31/10/2020.

– Επιτρέπεται η συστέγαση ακόμη και η λειτουργία εντός οικίας  για ψηφιακές επιχειρήσεις.

-Οι ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

*Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020.

*Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

*Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και

*Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Προηγούμενο Τεχνολογία: Η ευφυής αξιοποίηση δεδομένων και οι αποφάσεις στις επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας