Ελ

En

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ: Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα (μέρος 1)

Όπως είναι γνωστό, είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες που προτίθενται να πραγματοποιήσουν έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένους, διευρύνθηκε η λειτουργικότητα των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας μη μισθωτούς ασφαλισμένους οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ λόγω συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.  ΟΑΕΕ και π. ΤΣΜΕΔΕ.

 

Με τη νέα εγκύκλιο 18/2021 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα πρόσωπα που προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι νέες λειτουργικότητες που αναπτύχθηκαν για την ασφάλισή τους καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου και της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα -Ασφάλιση Μη Μισθωτών» για την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους.

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η απογραφή φυσικών προσώπων, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, αποτελεί καθοριστική επιχειρησιακή διαδικασία, άμεσα συνδεδεμένη με την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση και εισφοροδότηση.

 

Στη ροή εκτέλεσής της εμπλέκονται η εφαρμογή των οικείων ασφαλιστικών διατάξεων (π. ΤΣΜΕΔΕ – π. ΟΑΕΕ), οι διαδικασίες σύστασής του, η μορφή του νομικού προσώπου, ο σκοπός και το αντικείμενό του, η ιδιότητα με την οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο, ο προσδιορισμός της ασφαλιστέας ιδιότητας, ο τόπος άσκησης δραστηριότητας, ο οικονομικός έλεγχος και η ορθή εισφοροδότηση.

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, με πλήρη και έγκυρο τρόπο, του φυσικού κύκλου εργασιών.

 

Ειδικότερα, εξασφαλίζονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

– Η ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ

– Διαλειτουργία με το ΓΕΜΗ και την ΑΑΔΕ, για άντληση στοιχείων Νομικού Προσώπου και δραστηριότητας

– Η συμπλήρωση στοχευμένων, κατά περίπτωση, ερωτηματολογίων

– Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή (ανάλογα με την προσδιορισθείσα ιδιότητα)

– Εγγραφή στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ

– Έκδοση διοικητικής πράξης Εγγραφής ή Επανεγγραφής

– Έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στο πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών «Απογραφική Δήλωση» και «Βεβαίωση Επανεγγραφής» περιλαμβάνονται εφεξής φυσικά πρόσωπα – Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι – που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ – π. ΟΑΕΕ και e-ΕΦΚΑ – π. ΤΣΜΕΔΕ, λόγω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) και τα οποία:

• ασφαλίζονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως μη Μισθωτοί ή

• έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και λόγω συμμετοχής τους σε νομικό πρόσωπο ασφαλίζονται εκ νέου.

 

 

Προηγούμενο Κυρ. Μητσοτάκης: Νέα μέτρα τόνωσης για 500.000 επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας