Ελ

En

ΜΕΣΙΤΕΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΙΤΩΝ

Για την εγγραφή Μεσίτη Ακινήτων είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

1.    ΑΙΤΗΣΗ 

2.    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους –μέλουςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης ήκράτουςμέλουςτουΕ.Ο.Χ.

3.    ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ,  Γραμματικές γνώσεις:  Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται  φωτοτυπία του πτυχίου επικυρωμένη από δικηγόρο και μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

4.    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή). 

5.    ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ : Εκτός  των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ.,  εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

6.    ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ KAΔ.68311000

 

Η παραλαβή θα γίνεται:

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
  • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

 

 

Προηγούμενο Πρόσκληση ανοικτής συνεδρίασης ∆.Σ. του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ | 18.3.22

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας