Ελ

En

Θέματα νεοφυών επιχειρήσεων

Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

Τα φυσικά πρόσωπα – επενδυτικοί άγγελοι εκπίπτουν από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσό ίσο με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ. Το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορούν να επενδύσουν ανά φορολογικό έτος ανέρχεται στις 300 χιλ. ευρώ και μπορεί να εισφέρεται σε έως και 3 κατά μέγιστο αριθμό διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση. Επομένως, το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτικού αγγέλου μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 300 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος σε περίπτωση που επιλέξει να εισφέρει το μέγιστο ποσό επένδυσης σε 3 διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Αντίστοιχα το ποσό που θα εισφέρει σαν αύξηση για να πετύχει την έκπτωση θα αγγίζει το διπλάσιο ποσό.


Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.elevategreece.gov.gr) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες κατά τον χρόνο εισφοράς του χρηματικού κεφαλαίου οι υποψήφιες νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

Η παραγωγική λειτουργία του Μητρώου στο οποίο έχουν δικαίωμα να εγγράφονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας ξεκίνησε προς τα τέλη του 2020. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 261 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, τις οποίες μπορούν να ενισχύσουν μέσω της εισφοράς χρηματικών κεφαλαίων οι επενδυτικοί άγγελοι και ταυτόχρονα να κάνουν χρήση του φορολογικού κινήτρου.


Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι της νομικής μορφής Α.Ε. Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Η καταβολή του χρηματικού ποσού που προορίζεται για την εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης που διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας. Για την χορήγηση της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά κεφάλαια που καταβάλλονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις από την 29.7.2020 και μετά, ήτοι από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το φορολογικό κίνητρο.

Πηγή: grant-thornton.gr

Προηγούμενο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2021

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας