Ελ

En

Η νέα ΚΥΑ για το πιστοποιητικό νόσησης και την αναρρωτική άδεια όσων ασθενούν από κορονοϊό

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3/4-1-2022 η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2021 ΚΥΑ, που αφορά στην τροποποίηση

της προηγούμενης υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β’ 6290), και ειδικότερα προβλέπει τροποποιήσεις, αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης και την διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης, αλλά και για την αναρρωτική άδεια των ασθενούντων από κοροναϊό εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα .

 

 

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προοιμίου της ως άνω ΚΥΑ σκοπός της είναι η ανάγκη εξειδίκευσης των κανόνων για την χορήγηση πιστοποιητικού νόσησης και χορήγησης αναρρωτικής άδειας, λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

 

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην νέα ΚΥΑ είναι η καθιέρωση της δυνατότητας για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης και μετά την διενέργειας rapid – test και χωρίς την ανάγκη για την προηγούμενη διενέργεια μοριακού τέστ (με τη μέθοδο PCR), ενώ με το ίδιο πιστοποιητικό  rapid – test θεωρείται πλέον νόμιμη και η απουσία του εργαζομένου από την εργασία του .

 

Συγκεκριμένα στο άρθρο μόνο της ως άνω ΚΥΑ προβλέπονται τα εξής:

 

 

 

Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6290) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 ως προς τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού νόσησης, τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς την ημερομηνία και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 αυτός θα πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

 

 

 

Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

 

 

 

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558), είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19.

 

 

 

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται:

 

 

 

α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,

 

 

 

β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

 

 

 

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

 

 

 

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

 

 

 

Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του Ν.4876/2021, κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33του Ν.4816/2021 Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του Ν.4876/2021.

 

 

 

Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του ένατου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του Ν.4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου».

 

β) Προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής:

 

«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83)».

 

Υπενθυμίζεται ειδικά για τους ασθενούντες από κοροναϊό δημοσίους υπαλλήλους, ότι η παρ. 3 του το άρθρου 38 της από 20/3/2020 ΠΝΠ προβλέπει τα εξής :

 

 

 

« Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων» .

 

Προηγούμενο ΑΑΔΕ: Σύσταση Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Επικοινωνίας

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας