Ελ

En

Ενημέρωση δικαιούχων για καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης έργων της δράσης ”Ψηφιακό Βήμα” βάσει 5ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης

 

 

 

Κύριοι/ες,

Όπως θα γνωρίζετε, στις 09/02/2021 δημοσιεύθηκε η 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».

 

Βάσει της 5ης Τροποποίησης, το χρονοδιάγραμμα της δράσης παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες για όλες τις ενταγμένες πράξεις.

 

Οι 6 μήνες προστίθενται στην παράταση των 132 ημερών που είχε δοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 3212/674/Α3/11-06-2020 Απόφασης με θέμα «Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ» σε όλες τις πράξεις οι οποίες κατά το διάστημα από 01/02/2020 έως 11/06/2020 βρίσκονταν σε στάδιο υλοποίησης. Επισημαίνεται ότι από την εν λόγω παράταση των 132 ημερών εξαιρούνται πράξεις οι οποίες εντάχθηκαν μετά τις 11/06/2020.

 

Στον παρακάτω πίνακα και προς υποβοήθησή σας υπολογίζονται οι νέες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, βάσει της ημερομηνίας ένταξης κάθε πράξης.

 

 

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, βάσει της 5ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», ισχύουν επίσης  τα εξής:

 

  • Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης έως και δύο (2) μήνες πριν την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα.
  • Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, βάσει περιφέρειας υλοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Προηγούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / Πρόγραμμα CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας