Ελ

En

Ενημέρωση: Δημοσιεύθηκαν 2 νέες Δράσεις χρηματοδότησης για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενημέρωση: Δημοσιεύθηκαν 2 νέες Δράσεις χρηματοδότησης για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

α) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας   

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υγεία

Υλικά – Κατασκευές.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

Ψηφιακή Προβολή

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

Μεταφορικά Μέσα

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019


Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία και επισκεφθείτε το site: http://www.antagonistikotita.gr/

 β) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

•           στο λιανικό εμπόριο

•           στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

•           την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ

Επιδότηση 50%

Επιδοτούμενες Δαπάνες

•           Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:

o          εξοικονόμηση ενέργειας

o          αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

o          διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

o          Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου

 

•           Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

o          εξοικονόμηση ενέργειας

o          αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

o          Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  

•           Μεταφορικά μέσα

o          μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης

o          έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

•           Ψηφιακή Προβολή

•           Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

•           Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

•           Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Δείτε τα συνημμένα αρχεία και επισκεφθείτε το site http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=

Για τις παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο επιμελητήριο Κορινθίας, στη διάθεση σας για διευκρινήσεις. 

Με εκτίμηση, 

Πένυ Λάσκα

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Γραφείο Επιμελητηρίου Κορινθίας 
 

T: 2741024464 F: 2741021173

Δ: Ερμού 2, 20131 Κόρινθος

email: korinthia@diaxeiristiki.gr  web:www.diaxeiristiki.gr – www.korinthiacc.gr

Προηγούμενο 1ο Yachting Festival Running 2019 Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας