Ελ

En

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ε.E. για Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή σήματα, σχέδια ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

Στην γενικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας το προφίλ τους στην αγορά και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, εντάσσεται και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως προς τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, ήτοι την κατοχύρωση του εμπορικού τους σήματος (εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές), αλλά και τυχόν σχεδίων ή και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund», πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προωθούμενο και από τα Εθνικά Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Με δεδομένο ότι οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και τηρείται χρονική σειρά προτεραιότητας, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εισέλθουν στους ιστότοπους των αρμόδιων φορέων άμεσα, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις ένταξής τους, αλλά και την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής του αιτήματος επιχορήγησης. Πληροφορίες παρέχονται τόσο στον ιστότοπο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022 , όπου παρατίθενται και συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα, όσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων https://www.mindev.gov.gr/smes-1-2022/ , αλλά και Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου και ειδικότερα στο e-mail: rebpetrop@gge.gr.

Ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησής τους (εμπορικό σήμα, σχέδιο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σχετική επιδότηση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 € ανά επιχείρηση.

Ειδικότερα, για τα εμπορικά σήματα ισχύουν τα ακόλουθα:

Επιδότηση του 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων σε επίπεδο ΕΕ. Η αίτηση επιδότησης του 75% αφορά στα τέλη αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος και πρόσθετων τελών ανά κλάση και στη διαδικασία που πραγματοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Επιδότηση του 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων σε εθνικό επίπεδο. Η αίτηση επιδότησης του 75% αφορά στα τέλη της αίτησης κατοχύρωσης εθνικού σήματος και πρόσθετων τελών ανά κλάση και στη διαδικασία, που διεκπεραιώνεται μέσω της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επιδότηση του 50% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων σε διεθνές επίπεδο. Η αίτηση επιδότησης του 50% αφορά στα βασικά τέλη της αίτησης κατοχύρωσης διεθνούς σήματος με προσδιορισμό κράτους εκτός Ε.Ε. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της Ε.Ε., όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης (Διεύθυνση Σημάτωv). Η εν λόγω αίτηση αφορά στη διαδικασία, που πραγματοποιείται ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) μέσω της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αίτηση για την επιχορήγηση υποβάλλεται από την επιχείρηση ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Μετά την υποβολή της, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά (συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και επισύναψη απαιτούμενων δικαιολογητικών), η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έκβασή της, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προσοχή στη δήλωση ορθής διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά το αρχικό στάδιο υποβολής της αίτησης.

Τέλος, η οδηγία που δίνεται από τους αρμόδιους φορείς είναι ότι πρέπει πρώτα να υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση και εν συνεχεία, αφού έχει εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση, να προχωρήσει η επιχείρηση στην κατάθεση αίτησης και πληρωμή των τελών για την κατοχύρωση οποιουδήποτε σήματος, σχεδίου ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλό είναι να συμβουλευθούν τις οδηγίες υποβολής της αίτησης επιχορήγησης από τους ανωτέρω ιστότοπους, καθώς και το εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων για την αποφυγή σφαλμάτων ή παραλείψεων. (πηγή:ΕΕΑ)

Προηγούμενο Δημόσια τηλε-διαβούλευση για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας