Ελ

En

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις από επαγγελματίες και επιχειρήσεις – Επίδομα 800 ευρώ.

Λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «mybusinesssupport«, από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Η σχετική προθεσμία έληγε στις 24/04/2020 και παρατάθηκε ως τις 28/04/2020.

Δικαιούχοι:

Δικαιούστε την αποζημίωση, εφόσον είστε:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
 • επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 • έχετε έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
 • ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακατηςΚΥΑ39162/16.4.2020,είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

 

Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.(εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018)
 • έχετε υποβάλλει μέχρι και τις 16.04.2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
 • δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 ως τις 29.2.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020και της Ε.2052/2020.
 • Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.03.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, από την 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020
 • δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση:

 • καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί σε αναστολή ή
 • δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

 

Οδηγίες για την Υποβολή Αίτησης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
 • το πεδίο«Υποβολή αίτησης».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα:«Στις[…] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Προηγούμενο Αναβολή 4ης ημερίδας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» μέχρι νεοτέρας

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας