Ελ

En

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την ανανέωση διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση σύμφωνα με τον Νόμο 4583/2018 είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των κάτωθι διακιολογητικών:

*Επισημαίνεται ότι τα κάτωθι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στο Επιμελητήριο το αργότερο έως 31/03/2022 

1. ΑΙΤΗΣΗ

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 (Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή μέσα από το www.gov.gr)

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ από το Πρωτοδικείο Κορίνθου

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ από το Πρωτοδικείο Κορίνθου

5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

6.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ (πρωτότυπο)

7.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

8.ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΧΙS (ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

9.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014 (15 ώρες για το 2020)

10.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Τα Έντυπα 3-4 του Πρωτοδικείου μπορούν να αντικατασταθούν από την Υπεύθυνη Δήλωση (2.)

Το Ποινικό Μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών

                                                                     

         

Προηγούμενο Patras Wine Fair – Εμπορική Έκθεση & δοκιμή οίνων

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας