Ελ

En

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Αριθμός Διακήρυξης: 4155

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Email: info@korinthiacc.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 24464
Fax: 27410 21173


Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 249.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 201.483,87 €, ΦΠΑ 24%: 48.356,13€)


Διάρκεια: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης


CPV: CPV: 72000000-5, 30200000-1


Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.


Ημερομηνία Διενέργειας: 11/01/2021
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 17/12/2020
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 17/12/2020
Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 17/12/2020
Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 17/12/2020

Δείτε τη συνημμένη Διακήρυξη

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση “Φορέας Αρωγός”

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας