Ελ

En

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με το παρόν σας κοινοποιείται  ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προκειμένου να προωθηθεί άμεσα στα μέλη του επιμελητηρίου σας.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.            Αρ.πρωτ.:22628/28-04-2021

2.            Τίτλος/Αντικείμενο: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης [πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη και υγροποιημένο  αέριο πετρελαίου (υγραέριο)] για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος,

3.            Προϋπολογισμός :599.755,72€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ),

4.            Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής,

5.            Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Προηγούμενο Υποχρεώσεις Δημοσιότητας για την δράση “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας