Ελ

En

Γιατί αντιδρούν οι ηλεκτροπαραγωγοί στην ευρωπαϊκή “ταξονομία”

Αντιδράσεις προκαλεί στους κόλπους των ηλεκτροπαραγωγών σε Ευρώπη και Ελλάδα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με κριτήρια περιβαλλοντικά και βιώσιμης ανάπτυξης. Μάλιστα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή του στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Όπως τονίζει ο ΕΣΑΗ “Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δεσμευτικό στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% (σε σχέση με το 1990) μέχρι το 2030. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν ήδη μειωθεί κατά 26%. Δηλαδή απομένουν περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες που πρέπει να καλυφθούν στα επόμενα εννιά χρόνια.

Αυτό είναι μια ηράκλεια προσπάθεια. Επομένως, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και την αναχρηματοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο κατά την τρέχουσα δεκαετία πρέπει να αποτελέσει βασικό κομμάτι της ευρωπαϊκής ταξινομίας.

Και αυτό γιατί καμία άλλη διαθέσιμη τεχνολογία δεν μπορεί να προσφέρει τόσο σύντομα τόσο μεγάλη μείωση εκπομπών CO2 και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην ευστάθεια του Συστήματος προσφέροντας εφεδρείες και να διασφαλίσει την επάρκεια ισχύος και την αποφυγή μπλακ-άουτ”, υπογραμμίζει.

Κατά τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς το σχέδιο της Ευρ. Επιτροπής με τις “μη ρεαλιστικές προϋποθέσεις που θέτει προκαλεί ανησυχία όσον αφορά την απόδοση του χαρακτηρισμού της μεταβατικής δραστηριότητας στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο”.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Σύνδεσμο “το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις μη ρεαλιστικές προϋποθέσεις που θέτει προκαλεί ανησυχία όσον αφορά την απόδοση του χαρακτηρισμού της μεταβατικής δραστηριότητας στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Επιπλέον, η σχετική ενότητα 4.29 βρίθει ασαφειών και δημιουργεί σύγχυση σε πολλά σημεία της”.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΕΣΑΗ “το όριο των 270 gCO2/kWh είναι ανεφάρμοστο. Οι τελευταίας τεχνολογίας μονάδες συνδυασμένου κύκλου εκπέμπουν 340 gCO2/kWh με καύση φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες μονάδες διαθέτουν δυνατότητα καύσης Η2. Καθώς όμως, κατά την τρέχουσα δεκαετία, δεν παρέχεται δυνατότητα εμπορικής τροφοδοσίας πράσινου υδρογόνου σε σημαντικές ποσότητες από τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, η επίτευξη του ορίου των 270 gCO2/kWh δεν είναι εφικτή. Για αυτό και για τις νέες μονάδες θα πρέπει να προβλέπεται:

Όριο εκπομπών στο επίπεδο των 340 gCO2/kWh για όσο δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες πράσινου Η2 μέσω δικτύων και αγορών. Το όριο αυτό να μειώνεται αυτόματα σε 270 gCO2/kWh τη χρονική στιγμή που θα καταστούν εμπορικά διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες πράσινου καυσίμου”.

Την ίδια στιγμή όσον αφορά στη δεύτερη εναλλακτική προκειμένου να χαρακτηριστεί μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ως μεταβατική δραστηριότητα, δηλαδή τα 550 kgCO2/kW-year, ο ΕΣΑΗ τονίζει ότι “αυτό πρακτικά σημαίνει λειτουργία μιας νέας μονάδας για μόλις 1.600 ώρες περίπου τον χρόνο. Κάτι που οδηγεί στη μη βιωσιμότητα της επένδυσης, ιδίως κατά τα πρώτα κρίσιμα έτη της λειτουργίας της.

Μία λύση θα ήταν το όριο των 550 kgCO2/kW-year να επιτυγχάνεται ως μ.ο. τουλάχιστον της 25ετίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς ποσότητες καυσίμων χαμηλών ή/και μηδενικών εκπομπών.

Εναλλακτικά, το όριο πρέπει να τεθεί το όριο στα 1.100 kgCO2/kW-year για την περίοδο 2023-2035 και να μειώνεται κατόπιν σταδιακά, παράλληλα με την αποδεδειγμένη διείσδυση εναλλακτικών/πράσινων καυσίμων, ώστε να επιτυγχάνεται στο βάθος της ωφέλιμης ζωής μιας μονάδας φυσικού αερίου το όριο των 550 kgCO2/kW-year”.

Παράλληλα ο ΕΣΑΗ τονίζει ότι οι προβλέψεις του σχεδίου για τη διαδικασία αντικατάστασης των ρυπογόνων μονάδων είναι ασαφείς ζητώντας να υπάρξει μια σαφώς καθορισμένη με τη μορφή πίνακα ποσότητα ανθρακικής και πετρελαϊκής ισχύος που θα τελεί προς αντικατάσταση σε κάθε χώρα βάσει του συγκεκριμένου ΕΣΕΚ.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορεί να τιμωρούνται χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει επιλέξει ένα πολύ σύντομο μονοπάτι απολιγνιτοποίησης.

Τέλος ο ΕΣΑΗ ζητά την αναπροσαρμογή του ορίου για την αναγνώριση ότι μία μονάδα δεν “επιβαρύνει σημαντικά” τους περιβαλλοντικούς στόχους και ειδικά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (do not significant harm – climate change mitigation) στα  450 gCO2/kWh, ώστε να καταλαμβάνει ρεαλιστικά επίπεδα εκπομπών και των υφιστάμενων μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για το σύστημα.

πηγή: capital.gr

Προηγούμενο O “χάρτης” της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας