Ελ

En

Έρευνα: Η στρατηγική σημασία του κλάδου Φιλοξενίας για την Ελλάδα

Στην εκπόνηση καίριας έρευνας, ενόψει και της επαναλειτουργίας του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας, αλλά και της εξέτασης της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος, υπό τον τίτλο «Η στρατηγική σημασία της Φιλοξενίας για την Ελλάδα», προχώρησε η Grant Thornton, για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

H έρευνα, που παρουσιάστηκε σε κοινή διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Grant Thornton και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας προσδιορίζει τη δυναμική της Φιλοξενίας για τη χώρα, καθώς παράλληλα αναδεικνύει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν μέσω της εξέτασης της διασύνδεσης της με τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τονίζει την αναγκαιότητα διεύρυνσης της ανθεκτικότητας του κλάδου σε συστημικές (οικονομικές) και μη συστημικές (υγειονομικές – πανδημία COVID-19) κρίσεις.

Δείτε τη μελέτη της Grant Thornton ΕΔΩ

Τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, η διάχυση ωφελειών της Φιλοξενίας στην Ελλάδα επιμερίζεται σε 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 9 τομείς. Η μέση ετήσια συνεισφορά της Φιλοξενίας είναι περίπου στα 1 δισ. ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται μόνο από την υλοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, η έρευνα από τις επενδύσεις στη Φιλοξενία (σύνολο καταλυμάτων και μονάδων εστίασης) καταγράφει μέση ετήσια συνεισφορά στην οικονομία της χώρας ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Το ύψος των ετήσιων επενδύσεων σε ανακαινίσεις αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η δημιουργία νέων καταλυμάτων φθάνει τα 170 εκατ. ευρώ. Επίσης οι λοιπές επενδύσεις σε καταλύματα ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως και σε 140 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια επενδύσεων στις μονάδες εστίασης. Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, η Φιλοξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε επίπεδο προσφοράς θέσεων εργασίας (1 στις 4 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα της Φιλοξενίας).

Ταυτόχρονα, η μελέτη της Grant Thornton εξετάζοντας την εξέλιξη του κύκλων εργασιών της Φιλοξενίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρατηρεί μεταξύ άλλων ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει άμεσα τις οικονομικές απώλειες της κρίσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών όταν το σύνολο της οικονομίας παρουσίασε σωρευτικές απώλειες 11 δισ. ευρώ περίπου.

Μάλιστα, αποτέλεσε έναν από τους τρεις κυριότερους τομείς που σημείωσαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατά 3 δισ. ευρώ, καθώς η ικανότητά του κλάδου της Φιλοξενίας να ανταποκριθεί άμεσα στις οικονομικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης φανερώνει τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε συστημικές κρίσεις.

Η ανθεκτικότητα της Φιλοξενίας απέναντι σε μη συστημικές κρίσεις

Παράλληλα, βάσει του βαθμού ανθεκτικότητας σε μη συστημικές κρίσεις (υγειονομική κρίση COVID-19), μέσω της στατιστικής συσχέτισης των οικονομικών μεγεθών Φιλοξενίας με μεγέθη ζήτησης (τουριστική κίνηση), προκύπτουν λιγότερες απώλειες του κύκλου εργασιών στη Φιλοξενία δεδομένης και της πτώσης της τουριστικής κίνησης το 2020, καθώς και η δυνατότητα της Φιλοξενίας να συγκρατεί το μέγεθος των απωλειών που δημιουργούνται από μη συστημικές κρίσεις.

Βάσει της συσχέτισης ο κύκλος εργασιών για το 2020 θα ήταν 4,7 δισ. ευρώ (με 8,4 δισ. ευρώ απώλειες). Ωστόσο, αναφέρεται ο πραγματικός κύκλος εργασιών ήταν εν τέλει 30% μεγαλύτερος (6,1 δισ. ευρώ), φανερώνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα της Φιλοξενίας στη συγκράτηση απωλειών από μη συστημικές κρίσεις.

Σημειώνεται δε, πως η Φιλοξενία χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ταχείας αντιμετώπισης και απόκρισης σε εξωγενείς μεταβολές (επαναφορά στο ήμισυ του έτους), καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης συγκριτικά με λοιπούς κλάδους (εμπόριο, κατασκευές, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες κλπ.).

Άξιο λόγου είναι επίσης, πως η Φιλοξενία εμφανίζει σημάδια ταχείας επαναφοράς σε απώλειες του κύκλου εργασιών που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες, ενώ διαθέτει υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης των αρνητικών οικονομικών κύκλων και άμεσης απόδοσης των πόρων που εν τέλει επενδύονται σε αυτή.

Πηγή:Grant Thornton

Προηγούμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / Πρόγραμμα CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας