Ελ

En

banner espa

«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» (MIS: 5052202)

Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Άξονας Προτεραιότητας: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» 

Π/Υ: 239.134 €

Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Διάρκεια Υλοποίησης Υποέργου 1: 07/06/2021 – 06/05/2021

Ανάδοχος: Εταιρεία Knowledge A.E

 

Αντικείμενο του υποέργου 1 ήταν ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Το έργο αναλύεται στους παρακάτω άξονες:

  • ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό
  • ΑΞΟΝΑΣ 2: Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο
  • ΑΞΟΝΑΣ 3: Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας
  • ΑΞΟΝΑΣ 4: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

 

Παραδοτέα:

  1. Φάση 0: Διοίκηση Έργου

Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Μ11

Τίτλος Φάσης

Διοίκηση έργου

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

·         ΠΕ 01: Διοίκηση Έργου

·         ΠΕ 02: Μηνιαίες Αναφορές προόδου και εκθέσεις πεπραγμένων

Παραδοτέα

·         Π0.1: Παραδοτέα Διοίκησης Έργου (ενσωματωμένα στις Μηνιαίες Αναφορές Προόδου)

·         Π0.2.1 έως και 2.11: Μηνιαίες αναφορές προόδου

 

  1. Φάση Α: Προπαρασκευαστική Φάση

Τίτλος Φάσης

Προπαρασκευαστική Φάση

Διάρκεια:

1 Μήνας

Μήνες:

Μ1

Η Φάση Α περιλαμβάνει τα παρακάτω ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

·         ΠΕ Α1: Επικαιροποίηση Χρονοδιαγράμματος

·         ΠΕ Α2: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στον Επιμελητηριακό χώρο και στο Επιμελητήριο Κορινθίας

·         ΠΕ Α3: Αναγνώριση και καθορισμός των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων και εφαρμογών του Επιμελητηρίου. Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μελέτη των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν καθώς και λεπτομερής καταγραφή του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί.

·         ΠΕ Α4: Επικαιροποίηση του Εξοπλισμού

·         ΠΕ Α5: Αναλυτική περιγραφή και μεθοδολογία των προσφερόμενων υπηρεσιών

Παραδοτέα

·         Π.Α.1: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου

·         Π.Α.2: Μελέτη Εφαρμογών (Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών, Μελέτη Περιεχομένου Εφαρμογών)

 

 

  1. Φάση Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Τίτλος Φάσης

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Διάρκεια:

10 Μήνες

Μήνες:

Μ2 – Μ11

Η Φάση Β περιλαμβάνει τα παρακάτω ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

·         ΠΕ Β1 Παραγγελία Εξοπλισμού

·         ΠΕ Β2 Αποστολή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στους χώρους της Αναθέτουσας

·         ΠΕ Β3 Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση του νέου εξοπλισμού

Παραδοτέα

·         Π.Β.1. Προμήθεια Εξοπλισμού

·         Π.Β.2. Αναφορά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού

 

 

  1. Φάση Γ: Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών

Τίτλος Φάσης

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών

Διάρκεια

5 ΜΗΝΕΣ

Μήνες

Μ2 – Μ6

Η Φάση Γ περιλαμβάνει τα παρακάτω ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΕ Γ1: Δημιουργία Σεναρίων Ελέγχου και Δοκιμών

ΠΕ Γ2: Υλοποίηση Εφαρμογών και Ψηφιακών Υπηρεσιών

ΠΕ Γ3: Εφαρμογή Σεναρίων Δοκιμών στο τελικό σύστημα

ΠΕ Γ4: Συγγραφή Τεχνικών Εγχειριδίων

ΠΕ Γ5: Εγκατάσταση Εφαρμογών και θέση σε λειτουργία

 

Παραδοτέα:

Π.Γ.1. Αναβάθμιση διαδικτυακής πύλη του Επιμελητηρίου

Π.Γ.2. Μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης

Π.Γ.3. Πλατφόρμα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων One Stop Shop

Π.Γ.4. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

Π.Γ.5. Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο και Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data)

Π.Γ.6. Υποδομή Disaster Recovery

Π.Γ.7. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο

Π.Γ.8. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων

Π.Γ.9. Εφαρμογή Αγοράς Εργασίας

Π.Γ.10.Αναβάθμιση του υφιστάμενου Ηλεκτρονικού Τουριστικού Οδηγού Επιμελητηρίου

Π.Γ.11. Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Π.Γ.12. Εφαρμογή και περιεχόμενο εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών

Π.Γ.13: Αναφορά Σεναρίων Δοκιμών και Ελέγχου

Π.Γ.14: Τεχνικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση Συστήματος

 

 

  1. Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση

Τίτλος Φάσης

Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση

Διάρκεια

5 μήνες

Μήνες

Μ7 – Μ11

Η Φάση Δ περιλαμβάνει τα παρακάτω ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΕ Δ1: Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών

ΠΕ Δ2: Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος

Παραδοτέα:

·         Π.Δ.1. Αναφορά Πιλοτική Λειτουργίας

·         Π.Δ.2. Αναφορά Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

 

 

  1. Φάση Ε: Δημοσιότητα αποτελεσμάτων έργου

Τίτλος Φάσης

Δημοσιότητα αποτελεσμάτων έργου

Διάρκεια

5 μήνες

Μήνες

Μ7 – Μ11

Η Φάση Ε περιλαμβάνει τα παρακάτω ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΕ Ε1: Σχεδιασμός ενεργειών δημοσιότητας

ΠΕ Ε2: Παραγωγή έντυπου υλικού

ΠΕ Ε3: Πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών και επιτόπιων ενεργειών δημοσιότητας

Παραδοτέα:

Π.Ε.1. Αναφορά και Υλικό ενεργειών δημοσιότητας

 

Ακολουθήστε μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας