Ελ

En

Υπηρεσία Μιας Στάσης

Ως «Υπηρεσία µιας Στάσης» ορίζεται το ένα και µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος προκειµένου να πραγµατοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νοµικής µορφής. Οι εκ του νόµου ορισµένες «Υπηρεσίες µιας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι: α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιµελητηρίων, β) Οι Συµβολαιογράφοι ΥΜΣ, γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία µιας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ). Τα κριτήρια επιλογής της αρµόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόµενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασµό της νοµικής µορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που 4 θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών εδώ

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία, την έναρξη δραστηριότητας, σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Στο νέο σύστημα, υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες, που ιδρύονται μετά τις 4-4-2011. Kατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχεται φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή οι προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων σε ΙΚΑ/ ΟΑΕΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.


ΑΠΟ 22/07/2018 ξεκίνησε η λειτουργία της e-ΥΜΣ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016) https://eyms.businessportal.gr

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1)Οι Ο.Ε./Ε.Ε/ΙΚΕ που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

2)Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.

3)Οι παρακάτω ΚΑΔ εξαιρούνται από τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης:

56101106 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα
56301009 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
56301010 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
56301011 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
56301012 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
90041009 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
93211001 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
93211002 Υπηρεσίες λούνα παρκ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Σημαντική Ενημέρωση για τα μέλη μας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τα μέλη του να προβούν στην εξόφληση των τελών ΓΕΜΗ για το έτος 2018 και των συνδρομών του Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Δεδομένου ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάση του Νόμου (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014) να προωθήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις οφειλές σας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποσό οφειλής σας και τους τρόπους εξόφλησης, παρακαλούμε όπως μας καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα του λογιστηρίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας 27410 24464 (913, 914) ή να στείλετε email στο kiki@korinthiacc.gr | sofia@korinthiacc.gr ή να απευθυνθείτε στον λογιστή σας.

Εάν έχετε κάνει διακοπή της επιχείρησης σας, παρακαλούμε όπως στείλετε αντίγραφο της διακοπής από ΔΟΥ στο info@korinthiacc.gr ή προσκομίστε την στο Επιμελητήριο Κορινθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη στην εν λόγω διαδικασία.