Ελ

En

Εμπορικές Αποθήκες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-05-1985, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. της 27-07-1999 (ΦΕΚ 580/27-07-1999) περί του «Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας», άρθρο 170, παρ. 1, ορίζεται ότι «1. Για την κατασκευή των εμπορικών αποθηκών απαιτείται έγκριση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου»

Προκειμένου για την έκδοση της ανωτέρω άδειας θα πρέπει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο και να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές της υποχρεώσεις. Τα βασικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση

2. Υπόμνημα. Προσκομίζεται οπωσδήποτε επεξηγηματικό υπόμνημα όπου περιγράφεται το οικόπεδο (θέση, εμβαδόν) και η αποθήκη (επιφάνεια, ύψος, όροφοι, αν είναι μεταλλική ή όχι). Απολύτως απαραίτητη είναι η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της κατασκευής της αποθήκης με περιγραφή των προς αποθήκευση εμπορευμάτων (είδος, μορφή, όγκος, διαστάσεις, τρόπος αποθήκευσης).

3. Σχέδια όπως παρακάτω:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα (με θεωρημένους όρους δόμησης και ρητή αναφορά ότι απαιτείται έγκριση ΕΒΕΑ).
  • Διάγραμμα κάλυψης.
  • Τα ανωτέρω δύο σχέδια προσκομίζονται εις διπλούν στην περίπτωση που το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητά από τον ενδιαφερόμενο θεώρησή τους από το Ε.Β.Ε.Α. Αν το Πολεοδομικό Γραφείο ζητά θεώρηση και άλλων σχεδίων (π.χ. κάτοψη κτιρίου) προσκομίζονται και αυτά εις διπλούν. Σε περίπτωση που το Πολεοδομικό Γραφείο δεν ζητά θεώρηση σχεδίων, τότε προσκομίζεται ένα Τοπογραφικό κι ένα Διάγραμμα κάλυψης.

4. Οικονομικά Στοιχεία: Για Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ Ισολογισμός τελευταίας χρήσης. Για Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. φορολογικά στοιχεία τελευταίου έτους. Για νεοσύστατες ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ μπορούν να υποβληθούν ισοζύγια.

5. Τίτλος Ιδιοκτησίας: Σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση δεν είναι ιδιοκτήτρια του οικοπέδου, προσκομίζεται μισθωτήριο που έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή.

 

Σημείωση: Οι άδειες που εκδίδονται από το Επιμελητήριο, αφορούν την έκδοση κατασκευής νέας εμπορικής αποθήκης και όχι τη νομιμοποίηση ή επέκταση ήδη ανεγερθείσας.

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας