Ελ

En

Δικαιολογητικά Εγγραφής – Διαγραφής Επιχειρήσεων

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης (εγγραφή και καταχώρηση επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου) είναι η ακόλουθη:

 1. Δικαιολογητικά για την προεγγραφή ατομικών επιχειρήσεων και την έκδοση Βεβαίωσης Προεγγραφής.
 • Έντυπο Μ2 – Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (Συμπληρωμένο)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο διαβατηρίου για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφα διαβατηρίου και άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.


2. Ολοκλήρωση εγγραφής.

Μετά την Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών ώστε να γίνει η εγγραφή και η καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που υπάγονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης αρμόδια είναι η Υ.Μ.Σ. του Επιμελητηρίου.

Δικαιολογητικά για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν υπάγεται στην διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης:

Καταστατικό Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Μισθωτήριο
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας των εταίρων
Έντυπα Μ3, Μ7 και Μ8 (Συμπληρωμένα)
Για τις περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Έλεγχος επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και ΚΑΔ για υπαγωγή ή όχι στην Υ.Μ.Σ.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσιας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), παρέχεται πλέον η δυνατότητα κάποιων ελέγχων πριν ακόμα η ίδια η διαδικασία της ίδρυσης ξεκινήσει. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δύο ειδών. Κατά πρώτον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα των στοιχείων επωνυμίας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην προς ίδρυση επιχείρηση. Κατα δεύτερον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει αν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της προς ίδρυση επιχείρησης υπάγονται στις αρμοδιότητές της ή η ίδρυση επιχείρησης με αυτούς τους ΚΑΔ δεν μπορεί να γίνει μέσω της ΥΜΣ (πχ. ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Επιλέξτε τον έλεγχο που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάνοντας κλικ εδώ: Βοηθητικοί Έλεγχοι Υ.Μ.Σ.

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που για την σύσταση τους συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ιδρύονται μέσω Υ.Μ.Σ. πιστοποιημένου συμβολαιογράφου.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποκαταστήματα Ατομικών Επιχειρήσεων

 • Βεβαίωση Έναρξης Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή και καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.


Υποκαταστήματα Ο.Ε. – Ε.Ε.

 • Βεβαίωση Έναρξης Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αντίγραφο Καταστατικού.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας μελών.

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να δείτε ποιοι απαλλάσονται από την υποχρέωση εγγραφής πατήστε εδώ

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Σημαντική Ενημέρωση για τα μέλη μας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τα μέλη του να προβούν στην εξόφληση των τελών ΓΕΜΗ για το έτος 2018 και των συνδρομών του Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Δεδομένου ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάση του Νόμου (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014) να προωθήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις οφειλές σας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποσό οφειλής σας και τους τρόπους εξόφλησης, παρακαλούμε όπως μας καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα του λογιστηρίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας 27410 24464 (913, 914) ή να στείλετε email στο kiki@korinthiacc.gr | sofia@korinthiacc.gr ή να απευθυνθείτε στον λογιστή σας.

Εάν έχετε κάνει διακοπή της επιχείρησης σας, παρακαλούμε όπως στείλετε αντίγραφο της διακοπής από ΔΟΥ στο info@korinthiacc.gr ή προσκομίστε την στο Επιμελητήριο Κορινθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη στην εν λόγω διαδικασία.