Ελ

En

Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010, Ν.4441/2016, Ν.4443/2016 & Ν.4456/2017 και Ν.4635/2019 καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 04/04/2011 στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06-2018 & 2681/Β/06-07-2018 δίνεται η δυνατότητα σύστασης όλων των Νομικών μορφών με χρήση προτύπων καταστατικών (ΦΕΚ 928/20-03-2017) από οποιεσδήποτε ΥΜΣ (Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι ή eΥΜΣ)

2. Παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιριών ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης (σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 και με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017) όσο και όλων των άλλων εταιρειών / επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που υποχρεούνται για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ www.businessportal.gr

3. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης και μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, νομιμοποιεί με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τις πράξεις αυτές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ www.businessregistry.gr

4. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

5. Χορηγεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με την παρ.12 άρθρο 7α Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

6. Τηρεί τους φυσικούς φακέλους των εταιρειών.

 

Παρακάτω όλη η σχετική νομοθεσία

Ακολουθήστε μας

logo
Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη:
7:00 πμ – 18:00 μμ
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
7:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Σημαντική Ενημέρωση για τα μέλη μας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τα μέλη του να προβούν στην εξόφληση των τελών ΓΕΜΗ για το έτος 2018 και των συνδρομών του Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Δεδομένου ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάση του Νόμου (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014) να προωθήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις οφειλές σας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για το ποσό οφειλής σας και τους τρόπους εξόφλησης, παρακαλούμε όπως μας καλείτε καθημερινά στα τηλέφωνα του λογιστηρίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας 27410 24464 (913, 914) ή να στείλετε email στο kiki@korinthiacc.gr | sofia@korinthiacc.gr ή να απευθυνθείτε στον λογιστή σας.

Εάν έχετε κάνει διακοπή της επιχείρησης σας, παρακαλούμε όπως στείλετε αντίγραφο της διακοπής από ΔΟΥ στο info@korinthiacc.gr ή προσκομίστε την στο Επιμελητήριο Κορινθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη στην εν λόγω διαδικασία.