Ελ

En

Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Δημόσια Πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναφορικά με την εκπαίδευση – κατάρτιση των μελών του προχωρά στη στελέχωση του Μητρώου Εκπαιδευτών.

Για την ένταξη στο μητρώο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση.

 • Στην αίτηση περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία αιτούντα, τίτλοι σπουδών, εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε ενήλικες, πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων.
 • Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η επιβεβαίωση της ένταξής του στο μητρώο.
 • Ο ενδιαφερόμενος, πλέον της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του στο μητρώο, υποβάλλει:
  Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή, μέσω gov.gr ( Δηλώσεις | GOV.GR )

Σημειώνεται ότι η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Επιμελητηρίου. Η εν λόγω πρόσκληση είναι ανοικτή και δεν έχει ημερομηνία λήξεως.

  Αίτηση

  Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων, β) οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν αφυπηρετήσει, οι Ομότιμοι ή μη Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, δ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση (δ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.
  Για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή 1. Αντίγραφο πτυχίου 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλατε είναι αληθή και ακριβή, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

  Α. Προσωπικά Στοιχεία


  Β. Βασικός Τίτλος Σπουδών

  Πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών για να μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών και είναι Ιδρύματος Αλλοδαπής, θα πρέπει να επιλέξετε: Πτυχίο Ιδρύματος Αλλοδαπής με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Δεύτερος τίτλος από Ίδρυμα της Αλλοδαπής δεν απαιτεί την επισύναψη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
  Γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Δ. Διδακτορικό Δίπλωμα
  Ε. Πιστοποιήσεις άλλων Γνώσεων


  Για να μπορέσει το σύστημα να κρατήσει τη μορφοποίηση του κειμένου που εισάγετε, αποφύγετε την εισαγωγή κειμένου από κειμενογράφους όπως Microsoft Office, OpenOffice κ.λπ. Το κείμενό σας θα πρέπει να εισαχθεί από μορφή .txt, σε διαφορετική περίπτωση η μορφοποίησή σας θα αλλοιωθεί.

  Στ. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

  Η. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός από Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη και αναφέροντας έως 3 θέσεις εργασίας) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  Θ. Διδακτική Εμπειρία σε Ενήλικες

  Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία του εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.  Ι. Θεματικά Πεδία

  Επιλέξτε ΈΝΑ ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία στα οποία επιθυμείτε να ενταχθείτε ως εκπαιδευτές.

  Υποβολή Αίτησης

  Πατήστε το κουμπί "Υποβολή" για να ολοκληρώσετε την αίτηση σας.

  Ακολουθήστε μας

  logo
  Ερμού 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος
  Ωράριο Λειτουργίας:

  Δευτέρα & Τετάρτη:
  7:00 πμ – 18:00 μμ
  Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
  7:00 πμ – 15:00 μμ

  Newsletter

  Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

  Ωράριο Λειτουργίας:

  Δευτέρα – Παρασκευή:
  7:00 πμ – 15:00 μμ

  Newsletter

  Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας