ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας σας καλωσορίζουν στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου μας.
08/10/2008
ΠΗΓΗ:A.K.

 

 Δημιουργήσαμε ένα κομβικό σημείο ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων έχοντας ως στόχο τόσο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πληροφόρησης, όσο και την παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών των μελών μας με το Επιμελητήριο και αντίστροφα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν οι εξής άξονες υπηρεσιών:  

 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου

 -  Ηλεκτρονική Πρόσβαση, Συμπλήρωση και Υποβολή Εγγράφων-Αιτημάτων

  -  Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Αιτήματος

  -  Ηλεκτρονική Πληρωμή προς το Επιμελητήριο 

 

 Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

 -  Εφαρμογή Αρθογραφίας και Διαχείρισης Περιεχομένων (Ειδήσεις, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδική Αρθογραφία, κλπ)

  -  Δημιουργία Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Καταλόγου για όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου με απευθείας άντληση στοιχείων από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων-Μελών

    -    Πληροφόρηση για Νομικά, Φορολογικά, Ασφαλιστικά και Εργασιακά θέματα, που αφορούν τις επιχειρήσεις

  -Πληροφόρηση για θέματα που αφορούν το ΕΣΠΑ και αξιοποίησης πόρων (Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή Χρηματοδοτικά προγράμματα, Αναπτυξιακοί Νόμοι, κίνητρα, κλπ)

  -  Πληροφόρηση για Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες

  -  Πληροφόρηση για Κλαδικές Μελέτες και Έρευνες Αγοράς

  -  Πληροφόρηση για Προγράμματα Κατάρτισης και Σεμινάρια επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

  -  Πληροφόρηση για θέματα Τεχνολογικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, υποστήριξης ης καινοτομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου

  -  Πληροφόρηση για Πολιτιστικές εκδηλώσεις      

           Υπηρεσίες Ψηφιακής Δημοκρατίας

  -Διενέργεια δημοσκοπήσεων για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα  μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων

       -Ομάδες συζήτησης, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων για την  διαβούλευση μεταξύ των επιχειρήσεων, πίνακας ανακοινώσεων, υποβολή παραπόνων, mailing lists κ.α.

       - Παρουσίαση των αρχών λειτουργίας και των εκλογικών διαδικασιών του Επιμελητηρίου Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων μελών μας στην προσπάθεια εξωστρέφειάς τους δημιουργήθηκαν δυο κλαδικές ηλεκτρονικές αγορές:

  A. Κλαδικό B2B Marketplace Τροφίμων & Ποτών με στόχο

  -  τον συντονισμό των επιμέρους παραγωγών ü  την ολοκληρωμένη προώθηση των τοπικών προϊόντων τροφίμων και ποτών

  -  την εισαγωγή νέων, καινοτόμων διαδικασιών  όσον αφορά τις συνδυασμένες πωλήσεις και κυρίως τις εξαγωγές) 

  Β. Κλαδικό B2B Τουρισμού  με στόχο

  -  την ανάδειξη του Τουριστικού προϊόντος και την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής στην διεύρυνση της αγοράς τους

  -  την  αυτοματοποίηση της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων - στον κλάδο του Τουρισμού – μερών, σε ένα περιβάλλον όπου θα ολοκληρώνονται όλες οι σχετικές διεπιχειρησιακές συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου.  

 Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλουν αποφασιστικά στην εδραίωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (G2B) στις σχέσεις Επιμελητηρίου και επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο μετασχηματισμός της καθημερινής σχέσης που διέπει το Επιμελητήριο με τις Επιχειρήσεις μέλη του, από την σημερινή παραδοσιακή μορφή της σε μία ηλεκτρονική σχέση, η οποία θα επιτρέπει την παροχή πληροφόρησης, την αποστολή αιτημάτων σας  και την αλληλεπίδραση με των Επιχειρήσεων μελών μέσω του Διαδικτύου.

   Ο τελικός στόχος είναι η προσφορά ενός one-stop shop portal που θα είναι πάντα ανοικτό και θα εξυπηρετεί το σύνολο των σχέσεων του πολίτη με το Επιμελητήριο. Η καινούργια ιστοσελίδα θα βελτιώνεται καθημερινά μέχρι το τέλος του έτους οπότε και θα αποκτήσει την τελική της μορφή.    

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή