αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.korinthiacc.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Ενημέρωση για Έλληνες εξαγωγείς: Διαδραστικός χάρτης με πληροφορίες για Εμπορικούς και ταξιδιωτικούς Περιορισμούς κ.α.

Η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, επιθυμώντας να συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας στην εγχώρια οικονομία και στην ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις εξελίξεις και τους τυχόν περιορισμούς σε αγορές που τους ενδιαφέρουν, συλλέγει από διάφορες πηγές και παρέχει στους ενδιαφερόμενους σταθερή και έγκυρη ροή πληροφοριών που αφορούν σε: Ταξιδιωτικούς Περιορισμούς (είσοδος-έξοδος επισκεπτών.....(28/04/2020)

περισσότερα »

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε., στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στήριξης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, θα αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις: θα εντείνει τις προσπάθειές της για την κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που παραμένουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.θα δημιουργήσει, στους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς των Αντιπροσωπειών που διαθέτει σε 130 χώρες, σημεία επαφής για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων για την πρόσβαση στην αγορά θα συνεχίσει τον κανονιστικό διάλογο με τις κυβερ.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, οργανισμοί, διπλωματικές υπηρεσίες και διάφοροι φορείς) που ασχολούνται με τη στήριξη των ΜΜΕ και της εξωστρέφειας. Είναι κυρίως ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριο ρόλο, δίπλα στις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και οργανισμούς, παίζουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςστην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.ΕπικοινωνίαΕυρωπα.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2007-2013

Ο όρος «καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο» χρησιμοποιείται για τις παρεμβάσεις που δεν συνιστούν καθαρές επιχορηγήσεις. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, με αυτή την έννοια, καλύπτουν ευρύ φάσμα περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σε άλλες μορφές, πλην των καθαρών επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι επιχορηγήσεις της Ε.Ε. συνδυάζονται με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν μέρος.....(29/07/2014)

περισσότερα »

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2014-2020

Για την υποστήριξη των Επενδύσεων στην Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν προγραμματιστεί δύο χρηματοδοτικά μέσα: ένα δανειακό μέσο που παρέχει δάνεια σε μεμονωμένους δικαιούχους για επενδύσεις στην ΕΑΚ, εγγυήσεις για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν δάνεια στους δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για εθνικούς ή περιφερειακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης τουχρέους, και ένα μέ.....(29/07/2014)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (29/07/2014)
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ (29/07/2014)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (29/07/2014)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (29/07/2014)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (29/07/2014)
ΚΥΡΙΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (29/07/2014)
ΤΟ ENTERPRISE EUROPE NETWORK – HELLAS (29/07/2014)
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (29/07/2014)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΜΕ (29/07/2014)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ (29/07/2014)


1  2