ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ    /ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  RSS 2.0 

Βασικοί Δείκτες Αγοράς Εργασίας

Στα ακόλουθα γραφήματα παρουσιάζεται, συνοπτικά, η εξέλιξη βασικών μεγεθών και δεικτών της αγοράς εργασίας στο Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) Κορινθίας. Τα στοιχεία προέρχονται από τις Απογραφές και την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και από μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).Γράφημα 1.    Πληθυσμός σε ηλικία προς εργασία (10 ετών και άνω) του νομού ΚορινθίαςΜεταξύ των Απογραφών 1991-2001, ο πληθυσμός σε ηλικία προς εργασία .....(01/01/2015)

περισσότερα »

Βασικοί Δείκτες Ανεργίας

(01/01/2015)

περισσότερα »