ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ    /ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  RSS 2.0 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με πρωτεύουσα την Κόρινθο, ο ομώνυμος νομός (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας) συγκεντρώνει πληθυσμό 145.059 ατόμων  (1,3% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας). Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές του πληθυσμού του νομού για την περίοδο 1981-2011, σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταβολές της περιφέρειας και του συνόλου της χώρας.Γράφημα 1.    Μεταβολή (%) του πληθυσμού του νομού Κορινθίας μεταξύ των απογραφών 1981-1991-2001-2011Την περίοδο 1981-1991, παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός.....(01/09/2015)

περισσότερα »

Μεταβολή Πληθυσμού

(01/01/2015)

περισσότερα »

Ηλικιακή Πυραμίδα

(01/01/2015)

περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κατανομή του πληθυσμού του νομού Κορινθίας κατά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο.Πίνακας 1.    Πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο (νομός Κορινθίας, 2011)     Το 44,4% του πληθυσμού (άνω των 6 ετών) του νομού Κορινθίας έχουν ολοκληρώσει ένα μέρος ή και το σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς υψηλότερο στους άνδρες (47,1%) σε σχέση με τις γυναίκες (41,8%).     Το ποσοστό των αναλφάβητων στο νομό Κ.....(01/01/2015)

περισσότερα »