ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    /ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ    /ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  RSS 2.0 

[ΕΚ αρ. 834/2007 Βιολογικά Προϊόντα] ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.....(16/06/2009)

περισσότερα »

[ΕΚ αρ. 889/2008 Βιολογικά Προϊόντα] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 20085ης Σεπτεμβρίου 2008σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τονβιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.....(16/06/2009)

περισσότερα »