ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    /ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2022

Συνημμένα θα βρείτε τις Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία.....(14/01/2022)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ» του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου»

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψη της εν λόγω υπηρεσίας, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική έκθεση, να μας καταθέσετε κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας, όπου θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την εν λόγω υπηρεσία στο πρωτόκολλο ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο  Επιμελητήριο Κορινθίας έως και την 29/12/2021 και ώρα 15.00.            ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.....(23/12/2021)

περισσότερα »

Νέες Προκηρύξεις Θέσεων

Παρακαλούμε όπως βρείτε τις προκηρύξεις επισυναπτόμενες. .....(26/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

Αποστέλλεται συνημμένα Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2022 και 2023 συνολικού προΥπολογισμού 260.000,00 μαζί με το ΦΠΑ και παρακαλώ για την δημοσίευση στο site του Επιμελητηρίου......(24/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε το επισυναπτόμενο αρχείο. .....(29/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της ''Enterprise Greece''

Παρακαλούμε όπως βρείτε επισυναπτόμενη την ανακοίνωση. .....(27/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Παρακαλώ βρείτε την προκήρυξη επισυναπτόμενη. .....(27/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ» (ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356).

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε τα επισυναπτόμενα αρχεία. .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 4ος Κύκλος ΔΠΜΣ στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Παρακαλούμε ανοίξτε το επισυναπτόμενο. .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με το παρόν σας κοινοποιείται  ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προκειμένου να προωθηθεί άμεσα στα μέλη του επιμελητηρίου σας. Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.            Αρ.πρωτ.:22628/28-04-2021 2.            Τίτλος/Αντικείμενο: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης [πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης , βενζίνη αμόλυβδη και υγροποιημένο  αέριο πετρελαίο.....(25/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2021» για τον Δ. Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε την επισυναπτόμενη προκήρυξη......(25/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καύσιμων του Δήμου Αποκορωνου.

ΑΠΟ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ   Σας στέλνουμε αντίγραφο της προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καύσιμων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020 όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. Σχετικές πληροφορίες: Διεύθυνση: Βρύσες Αποκορωνου, τηλέφωνο 2825340327 FAX 2825051211. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ. .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες»

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνων σε αγορές Τρίτων Χωρών». Παρακαλούμε συνημμένα βρείτε τις λεπτομέρειες......(03/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΡΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ» .....(05/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας» Αριθμός Διακήρυξης: 4155 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔιεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 2, Τ. Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣEmail: [email protected]Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 24464Fax: 27410 21173 Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 249.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 201.483,87 €, ΦΠΑ 24%: 48.356,13€) Διάρκεια:.....(17/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037877

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037877   Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε2 εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάση εργασίας Καταληκτική ημερομήνια και ώρα υποβολής προσφορών 04/01/2021 και ωρα 14:00 Κατάθεση Αιτήσεω.....(17/12/2020)

περισσότερα »

Θέση εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών»   Σχετ.: Η αρ.135066 ΕΞ2020/26-11-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών. Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με Α.Δ.Α.: Ψ9ΒΒΗ-ΟΒΒ, η υπ’ αριθμ. 135066 ΕΞ2020/26-11-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος. .....(11/12/2020)

περισσότερα »

Αίτημα για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας με ελληνική για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης/αποχεύτεσης

  Σας αποστέλλουμε αίτημα από το Ισραηλο-ελληνικό Επιμελητήριο και την εταιρεία ARGOS (https://www.argosinvest.net/) η οποία ασχολείται με την δημιουργία θερμοκηπίων και εν γένει εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία. Ειδικότερα η ARGOS ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνική εταιρεία ώστε να παράγουν μερών ή εξ΄ολοκλήρου προϊόντων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο.....(11/12/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις θέσεων

1.   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών   (ESΜA).     Σχετ.: Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/732/20918/25-11-2020  (ΑΔΑ:Ω1ΑΠ46ΜΤΛ6-14Ξ)  έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.   2.  Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).   Σχετ.: Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/734/21064/25-11-2020  (ΑΔΑ:Ψ0Ο546ΜΤΛ6-ΨΩΡ)  έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου .....(08/12/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .....(04/12/2020)

περισσότερα »

Θέσεις εργασίας

  1. Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: 66ΣΣ46ΜΤΛ6-ΝΑΤ .                                             2. Ανακοίνωση πρ.....(30/11/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας.....(26/11/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2020

 Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2020.....(26/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)».   2. Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση,  θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή......(11/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου.  .....(10/11/2020)

περισσότερα »

«Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών μηχανημάτων κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου τεσσάρων κατηγοριών, για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει επικαιροποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και διενεργεί δημόσια διαβούλευση.....(05/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σχετικά: 1)    Το αριθμ. 183501/15-10-2020 έγγραφό μας 2)    Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/717/19851/29-10-2020  (ΑΔΑ:Ψ6ΡΝ46ΜΤΛ6-ΗΩΤ)  έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.      Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο του Υπουργε.....(05/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΤΟΥ

Η Σχολή Μηχανικού με την υπ’αριθμ. 04/2020 διακήρυξη προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τους Γενικούς-Ειδικούς Όρους Διενέργειας Διαγωνισμού της Σχολής Μηχανικού όπως παρακάτω: Tην 24η του μηνός Νοε, του έτους 2020, ήμερα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 το πρωί θα διενεργηθεί Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή άρτου και αρτιδίου, με βάση τους Γενικούς και Ειδικ.....(03/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

Παρακαλούμε βρείτε τηνεπισυναπτόμενη 9142/26-10-2020 περίληψηΔιακήρυξης, σχετικάμετην «Προμήθειαενός (1) απορριμματοφόρουοχήματοςτύπου πρέσαςχωρητικότητας 16m3», από το Δήμο Βέλου- Βόχας......(27/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ '' ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ''

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ '' ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ''   Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 .....(19/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η  αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1112450 ΕΞ 2020/21-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ)  Πρόσκληση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω σχετική με το θέμα, πρόσκληση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΓ8Τ46ΜΠ3Ζ-2ΘΟ,  τηνοποία παρακαλούμε όπως αναζητήσετε, για ενημέρωση των υπαλλήλων σας......(01/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST).

Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704/17452/23-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ) έγγραφο, της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.     Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ. .....(01/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency)

Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47)  έγγραφο, της Δ/νσης  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.   Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47.                                                                                .....(01/10/2020)

περισσότερα »

Ουκρανία_Ιδιωτικοποίηση περιουσίας κρατικής εταιρείας στην πόλη Nemyriv

Σε συνέχεια ρηματικής διακοίνωσης της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση ακίνητης περιουσίας της ουκρανικής κρατικής εταιρείας "SOE UKRSPYRT"που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων αλκοόλης στην Ουκρανία. Η προς ιδιωτικοποίηση περιοχή βρίσκεται στην πόλη Nemyriv και λειτουργεί ως χώρος παραγωγής και αποθήκευσης αλκοολούχων ποτών. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό. Ο.....(01/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11.08.2020 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς».   Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.802.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.453.225,81 €).   Ο διαγωνι.....(07/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020.....(16/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Αυγούστου 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Αυγούστου 2020.....(27/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Θέμα:   Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).   Σχετ.:   Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/684/14277/30-07-2020  (ΑΔΑ:ΨΟ9146ΜΤΛ6-ΟΡΛ)  έγγραφο, της Δ/νσης  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.                Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντ.....(13/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESΜA) & στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)-Μάλτα.

Βρείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα αρχεία. .....(11/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ETF)

Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΠΔΝ46ΜΤΛ6-ΤΕΧ. .....(17/07/2020)

περισσότερα »

Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ

Απόφαση της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο .....(14/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2020.....(03/07/2020)

περισσότερα »

Ανανεωμένος ενημερωτικός οδηγός για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο αναθεωρημένος οδηγός έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο Agora του Υπουργείου Εξωτερικών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οδηγός διαγωνισμών δημοσίων έργων.....(30/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

  Διαβάστε παρακάτω την περίληψη διακήρυξης του Δήμου Βέλου Βόχας σχετικά με την προμήθειαενός (1) απορριμματοφόρουοχήματοςτύπου πρέσας, χωρητικότητας 14m3  μεσύστημα πλύσηςκάδων»,    .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων, κύριων και βοηθητικών, προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Τουρισμού, (www.mintour.gov.gr) προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προσφορά τουριστικών καταλυμάτων, κύριων και βοηθητικών, προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων Covid – 19. Η πρόσκληση έχει ως εξής: «Το Υπουργείο Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πρόκειται να μισθώσει τουριστικά καταλύματα μορφής ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων και Δωματίω.....(22/06/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρακαλούμε όπως βρείτε την  4342/2020 Περίληψη Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων» από το Δήμο Βέλου- Βόχας. .....(18/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΑ ΜΠΥΡΑ ΚΑΦΕ

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε το συνημμένο έγγραφο του διαγωνισμού. .....(16/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΨΗΖ446ΜΤΛ6-Ρ01. Παρακαλούμε όπως αναζητήσετε αυτό για ενημέρωση των υπαλλήλων σας.  .....(15/06/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Βρείτε επισυναπτόμενη 3251/13-05-2020 περίληψηΔιακήρυξηςγιατην «Προμήθειαcompact φορτω-εκσκαφέαμε παρελκόμενακαιρυμουλκούμενουκλαδοτεμαχιστή» από τον Δήμο Βέλου Βόχας. .....(14/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουνίου 2020

Βρείτε στο επισυναπτόμενο τις προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουνίου 2020......(03/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να προσλάβει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση  μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110, που υλοποιεί ως Δικαιούχος. Η ανωτέρω Πράξη  αφορά στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και έχει αντικείμενο  την κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 ωφελούμενων / εργαζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπο.....(10/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Eπισυνάπτεται περίληψη{ αρ.πρωτ.9456/09-10-2019(ΑΔΑ: Ψ4ΤΒΩ9Π-ΞΩ7)} δημοπρασίας για ενημέρωση ......(14/10/2019)

περισσότερα »

ΔΥΟ (2) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΥΟ (2)  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να προσλάβει δύο (2) στελέχη με σύμβαση  μίσθωσης έργου, χρονικής   διάρκειας μέχρι 18 μήνες,  για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110, που υλοποιεί ως Δικαιούχος. Η ανωτέρω Πράξη  αφορά στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και έχει αντικείμενο  την κατάρτιση και πιστοποίηση .....(17/05/2019)

περισσότερα »

[Διαγωνισμός] Πολεμικό Ναυτικό, Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, Δ/νση Προμηθειών, Τμήμα Εργολαβιών -Εκποιήσεων (Φ. 604.4.6/2/09 Σ. 1707/09-04-2009) (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Α.Π.: 5689/28-04-2009)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/09 Το Πολεμικό Ναυτικό, το Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, η Δ/νση Προμηθειών και το Τμήμα Εργολαβιών - Εκποιήσεων, διακηρύσσουν, μίσθωση καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης από Ιδιωτικό Φορέα, στον ήδη υπάρχοντα χώρο (<<αραξοβόλι>>) του ΝΣ διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους, συνολικού Εκτιμώμενου Π/Υ 685.714,28 Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη προσφορά. (CPV:55.....(01/06/2009)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

To Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110 Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17.....(07/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5003110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5003110  .....(30/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»(12/08/2019)

περισσότερα »

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ]

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ](26/11/2009)

περισσότερα »

Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργου

Ακολουθούν συνημμένα αρχεία με το περιεχόμενο των συμβάσεων......(05/08/2019)

περισσότερα »