ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    /ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ   RSS 2.0 

Έρευνα αγορά κλάδου οινοπνευματωδών ποτών Ισραήλ

Η εν λόγω μελέτη έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο Agora, στην οικεία ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ελλάδα, που θα επιθυμούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλία εξαγωγής των προϊόντων τους στο Ισραήλ......(13/08/2020)

περισσότερα »

Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2020: Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.   Στο Μέρος Ι, παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις (σε συνεργασία με τη MARC A.E. που πραγματοποίησε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις) κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 με πανελλαδική κάλυψη. Στο πλα.....(24/07/2020)

περισσότερα »

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID – 19) σε βασικές κατηγορίες τροφίμων - Γάλα & Άλευρα / Σιτηρά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ερευνά και παρακολουθεί συστηματικά τα οικονομικά στοιχεία διαφόρων κλάδων, και ιδίως βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων, παραπόνα καταναλωτών και δημοσιεύματα αφενός μεν αναφορικά με ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα σε όλη την αλυσίδα αξίας (όπως ενδεικτικά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα τροφίμων), αφετέρου δε σχετικά με τυχόν ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει στρατηγική στ.....(14/07/2020)

περισσότερα »

INTERREG IIIC Plan Cost

INTERREG IIIC Plan Cost(29/06/2017)

περισσότερα »

Ερευνα στην Βιομηχανία για τον προσδιορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία της Χώρας.

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας (ΚΑΠΕ), διεξάγει έρευνα για τον προσδιορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία της Χώρας. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε την αποστολή ειδικού συνοπτικού ερωτηματολογίου, ώστε να εκτιμηθούν και να αναλυθούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο οι πλέον εφικτά τεχνικά και οικονομικά παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν τη βιομηχ.....(06/09/2019)

περισσότερα »

'Έρευνα για τη γαλλική αγορά ελαιολάδου.

Έρευνα αγοράς που εκπονήσε η πρεσβεία της Ελλάδος για τη γαλλική αγορά ελαιολάδου. .....(08/05/2020)

περισσότερα »

Έκτακτη έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (δεύτερο μέρος)

Σας προωθούμε έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα: “ Έκτακτη έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (δεύτερο μέρος)”, στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ.....(12/05/2020)

περισσότερα »

Έρευνα για τον Τουρισμό στο Ν.Κορινθίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων

Για να δείτε την έρευνα "Βαθμός Ικανοποίησης των Τουριστών που επισκέπτονται το Ν. Κορινθίας" (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για το Επιμελητήριο Κορινθίας) πατήστε εδώ. (19/01/2010)

περισσότερα »

Υπόμνημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Άξονες πολιτικής για τη διάσωση των επιχειρήσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής την περίοδο του Covid-19

Μόλις τα τελευταία 2 χρόνια, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις άρχισαν αργά, αλλά σταθερά να ανακάμπτουν, έχοντας πληρώσει, τόσο οι ίδιες όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές το μεγαλύτερο μέρος από το βαρύ τίμημα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, αφού περισσότερες από 200.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν με συνέπεια την απώλεια περισσότερων από 650.000 θέσεων απασχόλησης. Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα, πολυεπίπεδη κρίση, που παρά την κατά γενική ομολογία έγ.....(03/06/2020)

περισσότερα »

Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας 2020

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε το επισυναπτόμενο αρχείο. .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Τεχνολογική αλλαγή, ψηφιοποίηση, εργασία και δεξιότητες

  Το κείμενο επιχειρεί να συμβάλλει στη διερεύνηση των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δεξιότητες μέσω των μεταβολών που επέρχονται στα περιεχόμενα και τις μορφές της εργασίας. Οι υπό εξέταση δυνητικές αλλαγές στις δεξιότητες εστιάζονται στους απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις. Αφού εισαγωγικά αποσαφηνίζεται ο κεντρικός ρόλος της εργασίας και η -συνδεόμενη με αυτήν- έννοια της δεξιότητας τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα που διέπουν την έρευνα αλλά και το δημόσιο διάλο.....(15/06/2020)

περισσότερα »

Οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID - 19 και τα μέτρα αντιμετώπισής τους

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ πραγματοποίησε Έρευνα στις εμπορικές επιχειρήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID -19 και για τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα, η Έρευνα διενεργήθηκε ξεχωριστά σε : α) πληττόμενες και κλειστές εμπορικές επιχειρήσεις β) Επιχειρήσεις τροφίμων πλην σουπερμάρκετ Συνημμένα θα βρείτε την Έρευνα με Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα. .....(29/04/2020)

περισσότερα »