ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    /ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ    /ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  RSS 2.0 

[Αγορανομική Διάταξη Αριθμ. 1/2010] Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΓΓ Γραμματεία Καταναλωτή Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Α (Αρ.Πρ. Ζ3-962/16-02-2010)

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΘΕΜΑ: Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων.Έχοντας υπόψη:1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).2.    Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3.    Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».4.    Το Ν.Δ.136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροπ.....(10/03/2010)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
[Αγορανομική Διάταξη 13/2008] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Πληροφορίες: τηλ. 2103843343) (24/10/2008)
[Αγορανομική Διάταξη 12/2008] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Πληροφορίες: τηλ. 2103837290) (01/10/2008)
[Αγορανομική Διάταξη 13/2008] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Πληροφορίες: τηλ. 2103843343) [ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ] (24/10/2008)