ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    /ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  RSS 2.0 

Γενικές οδηγίες για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο

1.1. Για να ιδρυθεί μία Επιχείρηση πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, που προβλέπονται από τούς σχετικούς Νόμους (Εμπορικό νόμο, Νόμο περί Α.Ε., Νόμο περί Ε.Π.Ε., Νόμο περί Συνεταιρισμών, Νόμο περί Επιμελητηρίων, Νόμο περί φορολογίας Εισοδήματος και Κ.Β.Σ. , Ασφαλιστικούς Νόμους κλπ), όπως περιγράφονται, αναλυτικά, κατωτέρω.1.2. Στο Επιμελητήριο Κορινθίας εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του (σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.1 του Ν. 2081/92), όλες οι επιχειρήσεις, "που ασκ.....(13/03/2008)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ατομική Επιχείρηση (14/03/2008)
Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ και ΕΕ) (13/03/2008)
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) (13/03/2008)
Ανώνυμη Εταιρεία (AE) (13/03/2008)
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (13/03/2008)
Υποκαταστήματα ατομικών, ΟΕ και ΕΕ (13/03/2008)
Υποκαταστήματα ΑΕ, ΕΠΕ και ΣΥΝ.ΠΕ (13/03/2008)
Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ (13/03/2008)