ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Τουρισμός
01/01/2015
ΠΗΓΗ:ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Επεξεργασία: DATA RC)

Το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του νομού περιλαμβάνει 104 ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα με 7.477 κλίνες.
Την πενταετία 2009-2013, ο αριθμός των ξενοδοχείων και ομοειδών καταλυμάτων στο νομό μειώθηκε κατά 11 μονάδες (ή κατά -9,6%). Την ίδια περίοδο, η ποσοστιαία μείωση του αριθμού των διαθέσιμων κλινών ήταν ακόμα μεγαλύτερη και συγκεκριμένα -13,6% (ή αλλιώς 1.173 κλίνες λιγότερες).

Πίνακας 3.    Αριθμός ξενοδοχείων και κλινών στο Ν. Κορινθίας (2009-2013)

pin3_F7749.JPG


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στο νομό κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013.
 

Πίνακας 4.    Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα του νομού και της χώρας την περίοδο 2009-2013

pin4_F7788.JPG


Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι:

  • Ο τουριστικός κλάδος του νομού Κορινθίας παρουσιάζει σημαντική κάμψη των διανυκτερεύσεων, η οποία εκδηλώθηκε, κατά κύριο λόγο, μεταξύ των ετών 2011-2012.
  • Η μείωση των διανυκτερεύσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2009-2013) αφορά τον ημεδαπό τουρισμό, ενώ οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών παρουσίασαν μικρή αύξηση.
  • Το 2013, οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών αποτελούν το 52,5% των διανυκτερεύσεων του νομού, τη στιγμή που 5 χρονιές νωρίτερα (το 2009) αποτελούσαν το 65,1% των διανυκτερεύσεων του νομού.

Αναλυτικότερα:

  • Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στο νομό εμφανίζουν μικρές ετήσιες αυξήσεις το 2010 και το 2011. Ακολουθεί σημαντική κάμψη (κατά -13%) το 2012 και μικρή αύξηση το 2013. Συνολικά, στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών παρουσιάζονται (το 2013) αυξημένες κατά 12,8%, σε σχέση με το 2009.
  • Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών, κατά την εξεταζόμενη πενταετία (2009-2013) σημειώθηκε μία πολύ σημαντική μείωση κατά -33,1%. Η πορεία των διανυκτερεύσεων ημεδαπών ήταν διαρκώς πτωτική, με αποκορύφωση το 2012, οπότε σημειώθηκε πτώση κατά -28% σε ένα μόλις έτος. Η μικρή ετήσια αύξηση κατά 5,2%, που σημειώθηκε το 2013, δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει τη γενικά αρνητική πορεία του ημεδαπού τουρισμού στο νομό.

Γράφημα 4.    Ποσοστιαία (%) μεταβολή των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών

graf4_F7824.JPG

 

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την εξέλιξη της πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού Κορινθίας, κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013.

Γράφημα 5.    Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο νομό και στη χώρα την περίοδο 2009-2013

graf5_F7857.JPG

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος παρατηρούμε ότι:

  • Η πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού, διαχρονικά, είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη μέση πληρότητα σε επίπεδο χώρας.
  • Επιπλέον, η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού, ακολούθησε πτωτική πορεία σε ολόκληρη την εξεταζόμενη πενταετία και εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη ιδιαίτερα τα δύο τελευταία έτη. (2012 και 2013).
  • Η διαφορά μεταξύ της πληρότητας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας και της αντίστοιχης του νομού αυξήθηκε σημαντικά τα δύο τελευταία έτη και προσεγγίζει πλέον τις 20 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, το 2013, η μέση πληρότητα σε επίπεδο χώρας ήταν 45,2%, δηλαδή 19,7 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη από τη μέση πληρότητα στο νομό Κορινθίας (25,5%).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή