ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β Κύκλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110»
12/02/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
πατήστε για μεγέθυνση

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β Κύκλου

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή

στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

με κωδικό ΟΠΣ 5003110»

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη : «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, με τη Συνολική Βαθμολογία για τον καθένα ανά Περιφέρεια (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Επισημαίνεται πως έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής και του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων, το Επιμελητήριο Κορινθίας θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας – όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια – και θα προβεί σε οριστικοποίηση του Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών.

 

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β Κύκλου
Προσωρινος Πίνακας Επιτυχόντων Β Κύκλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Β' Κύκλος) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (17/12/2020)
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003110 (24/02/2021)