ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
11/11/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

1. «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)».

 

2. Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση,  θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.